BOŚ wspiera rozwój potencjału eksportowego firm, umowa z KUKE podpisana

Firma / Z rynku

Bank Ochrony Środowiska i KUKE podpisały umowę, która zapewni klientom banku dostęp do nowatorskiego rozwiązania ubezpieczeniowego wspierającego rozwój ich potencjału eksportowego.

Podpisanie umowy BOŚ i KUKE
Fot. BOŚ

Bank Ochrony Środowiska i KUKE podpisały umowę, która zapewni klientom banku dostęp do nowatorskiego rozwiązania ubezpieczeniowego wspierającego rozwój ich potencjału eksportowego.

Porozumienie między Bankiem Ochrony Środowiska a KUKE obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla kredytów udzielanych eksporterom. Instrumenty te, mając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczają bankowi do 80 proc. wartości kredytu udzielonego na realizację inwestycji w Polsce, ale przeznaczone są na zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

Czytaj także: KUKE SA: staramy się zwiększać eksportowe szanse naszych przedsiębiorców >>>

„Realizując swoją misję, Bank Ochrony Środowiska stale poszerza ofertę produktową, troszcząc się również o firmy, które już są eksporterami lub dopiero rozważają zagraniczną ekspansję. Zielona transformacja to nie tylko wyzwanie, ale również duża rynkowa szansa dla polskich przedsiębiorstw.  Odnawialne źródła energii i inne zielone technologie to perspektywiczny rynek, na którym wciąż jest miejsce dla nowych graczy” – powiedział Robert Kasprzak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Obie instytucje zamierzają edukować polskich przedsiębiorców

Obie instytucje zamierzają także edukować polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości internacjonalizacji działalności, jak również wspierać ich w znajdowaniu partnerów handlowych, bądź ciekawych projektów na zagranicznych rynkach, w których mogą uczestniczyć jako dostawcy czy podwykonawcy.

„Polscy eksporterzy wyszli z pandemii w dobrej kondycji, poszerzając rynki zbytu i potwierdzając atrakcyjność swojej oferty. Niestety rosyjska agresja na Ukrainę istotnie pogorszyła perspektywy dla międzynarodowej wymiany odbudowującej się po pandemii. WTO niedawno obniżyła znacząco prognozy wzrostu globalnego handlu, który ma wynieść w tym roku zaledwie 3 proc. Ale nawet w tak niekorzystnym otoczeniu polskie towary mają szanse przebić się do kolejnych odbiorców na różnych kontynentach. Wspólna oferta finansowania rozwoju eksporterów przez BOŚ i KUKE z pewnością ułatwi im konkurowanie na międzynarodowych rynkach, ponieważ niewiele krajów zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych, które zaczynają się już od wspierania inwestycyjnego eksporterów w ich rodzimych krajach. Jesteśmy gotowi na współpracę i z małymi firmami i z największymi przedsiębiorstwami z całego przekroju polskiego gospodarki, które chcą poczynić inwestycje zwiększające ich moce produkcyjne czy polepszające warunki do dalszego wzrostu. Mamy również nadzieję na wiele transakcji związanych z zieloną transformacją, w których finansowaniu BOŚ się specjalizuje, a które obecnie nie tylko w Polsce cieszą się ogromną popularnością” – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Kto może skorzystać z gwarancji?

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami lub w BOŚ finansują swoje inwestycje krajowe, mające dopiero generować eksport. Oznacza to, że:

- projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów z tych samych wybranych okresów;

- lub inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport.

Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu

Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, którego kwota nie może być niższa niż 5 mln zł.

Gwarancje ubezpieczeniowe dla kredytów na inwestycje krajowe generujące eksport należą do wprowadzonego w ubiegłym roku systemu wsparcia eksportu, który umożliwia bankom zabezpieczanie różnych rodzajów finansowania udzielanych eksporterom. W jego skład wchodzą gwarancje i ubezpieczenia do m.in. kredytów obrotowych dla eksporterów, bądź kredytów akwizycyjnych lub finansujących inwestycje bezpośrednie dokonywane przez polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Korzystanie z tych instrumentów wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami, jak i jego kontrahentami, umożliwiając znaczne zwiększanie skali działania. Z nowej oferty KUKE skorzystało wiele firm z różnych branż, od automotive, stalowej, poprzez spożywczą, chemiczną, a na stoczniowej kończąc.

Udostępnij artykuł: