BOŚ zaktualizował strategię do 2021 r. Jakie cele stawia przed sobą bank?

Z rynku

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjął aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank.

Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47% #BOS #BOSBank @BOS__Bank

“Punktem wyjścia do aktualizacji przedmiotowej strategii są sprzyjające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także zmiana modelu biznesowego banku. Przeprowadzona w I półroczu 2018 roku emisja akcji banku pozwoli na finansowanie akcji kredytowej oraz realizację przedsięwzięć rozwojowych” – czytamy w komunikacie.

Wybrane cele strategiczne banku w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, zwrot z kapitałów (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 47%.

Co zakłada strategia BOŚ Banku?

“W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się:

– ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym sprofilowaniu oferty dla klientów indywidualnych – związaną ze specjalizacją w zakresie ekologii i wykorzystaniem potencjału na rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych,

– przejście z etapu działań stabilizacyjnych i naprawczych mających miejsce w latach 2016-2018 do etapu rozwoju biznesu, związanego z implementacją nowego modelu biznesowego oraz nowej roli banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska,

– wykorzystanie sprzyjających czynników wzrostu inwestycji proekologicznych, poprzez finansowanie projektów proekologicznych i sprawną dystrybucję środków przeznaczonych na działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój” – czytamy również.

W marcu br. bank przedstawił zmodyfikowane niektóre założenia, zawarte w Ramowej Strategii na lata 2016-2020 i wydłużył jej horyzont do 2021 roku. Zakładały one, że w 2021 r. wynik finansowy banku netto będzie na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%. Prezes Bogusław Białowąs poinformował wówczas, że intencją banku jest odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: