BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł

Bankowość spółdzielcza / Z rynku

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) ogłosił przetarg dotyczący nabycia wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł.

Siedziba Banku Polskiej Spółdzielczości
By Janste88 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53240242

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) ogłosił przetarg dotyczący nabycia wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł.

#BPS ogłosił przetarg dotyczący nabycia #wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł

"Bank Polskiej Spółdzielczości [...] zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży pakietu wymagalnych wierzytelności Banku BPS S.A przysługujących wobec ok. 345 dłużników - podmiotów gospodarczych i konsumentów, wynikających z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami, kosztami i opłatami pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, w łącznej wysokości według stanu na 30-11-2018 r. ok. 47 mln zł" - czytamy w komunikacie."Sprzedaż wierzytelności może nastąpić na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego utworzonego i działającego wg prawa polskiego" - podano również.

Pakiet wierzytelności składa się z dwóch części

BPS poinformował, że oferowany pakiet wierzytelności składa się z dwóch części:- część I obejmuje wierzytelności wobec 48 dłużników wynikające z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa banku , wraz z należnościami, kosztami i opłatami pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, posiadające zabezpieczenia hipoteczne (min. 1 wierzytelność dłużnika jest zabezpieczona hipotecznie). Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok. 11,7 mln zł;- cześć II obejmuje wierzytelności wobec 297 dłużników wynikające z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa banku, posiadające zabezpieczenia inne niż hipoteczne lub nie posiadające zabezpieczeń. Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok 35,3 mln zł.

Wierzytelności są przedmiotem dochodzenia przez firmę windykacyjną i nie były dochodzone przez komórkę wewnętrzną banku, podano także.Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992. Zrzeszając 308 banków spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: