BPS TFI przejmuje Spinoza FIZAN. Jest wniosek do UOKiK

Z rynku

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPS TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Spinoza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Spinoza FIZAN).

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPS TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Spinoza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Spinoza FIZAN).

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do @UOKiKgovPL ws. przejęcia kontroli nad Spinoza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych #BPSTFI

Wniosek wpłynął 15 października. Sprawa jest w toku.Planowana koncentracja ma nastąpić w formie określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i polegać na przejęciu zarządzania funduszem Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie w trybie art. 68 ust. 2 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi na podstawie umowy o przejęcie zarządzania funduszem, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi zawartej pomiędzy BPS TFI a BNP Paribas Bank Polska - depozytariuszem funduszu, podano.Czytaj także: Do 2 proc. rynku zarządzania PPK planuje objąć BPS TFI SA >>>

BPS TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym otwartymi oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, a także portfelami instrumentów finansowych. Jedynym akcjonariuszem BPS TFI jest Bank Polskiej Spółdzielczości.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. Obecnie jest reprezentowany na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy o funduszach przez depozytariusza - BNP Paribas Bank Polska.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: