Brak płynności finansowej eliminuje przedsiębiorców z rynku. Kiedy należy ogłosić upadłość firmy?

Firma

Tylko w maju 2019 roku upadłość ogłosiły 44 firmy – wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Decyzja ta pociąga za sobą szereg konsekwencji – utratę kontroli nad organizacją, kontrahentów, a także spadek wartości przedsiębiorstwa. Często firmy zastanawiają się, kiedy należy ogłosić upadłość. Jak rozpoznać właściwy moment, w którym zachodzą podstawy do jej ogłoszenia?

Biznesmen pokazujący puste kieszenie
Upadłość Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com

Tylko w maju 2019 roku upadłość ogłosiły 44 firmy – wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Decyzja ta pociąga za sobą szereg konsekwencji – utratę kontroli nad organizacją, kontrahentów, a także spadek wartości przedsiębiorstwa. Często firmy zastanawiają się, kiedy należy ogłosić upadłość. Jak rozpoznać właściwy moment, w którym zachodzą podstawy do jej ogłoszenia?

Tylko w maju 2019 roku #upadłość ogłosiły 44 #firmy

Upadłość firmy ogłasza się wówczas, gdy określony podmiot jest niewypłacalny, czyli gdy zachodzi jedna z dwóch sytuacji:
  • firma utraciła odpowiednią płynność finansową;
  • zobowiązania organizacji są wyższe niż wartość jej majątku i stan taki utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.
Czytaj także: Liczba bankrutujących firm w Polsce na razie nie rośnie, ale wkrótce to się zmieni?

Płynność finansowa

Podstawy ogłoszenia upadłości regulowane są przez art. 10, art. 11 i art. 12a Prawa Upadłościowego.- Ustalenie, czy firma utraciła zdolność wykonywania swoich zobowiązań, wymaga porównania stanu środków finansowych, którymi dysponuje oraz tych, które stają się wymagalne na określony moment. W praktyce każdy zarząd firmy wie o tym, że znajduje się w strefie oznaczającej ryzyko niewypłacalności. Problematyczne w konkretnym przypadku może być jednak ustalenie, czy firma utraciła już zdolność finansową – wskazuje mec. Piotr Staroń, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.Płynność finansowa – a także ocena czy nastąpiła utrata płynności – może być uzależniona od szeregu bieżących zdarzeń gospodarczych. Są to m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji dotyczącej umorzenia lub odroczenia płatności kluczowego zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu pożyczki czy kredytu bankowego.Czytaj także: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r. >>>

- Rozstrzygnięcie, czy firma znajduje się w kryzysowej sytuacji w każdym przypadku powinno być połączone z badaniem charakteru danego podmiotu. Specyfika prowadzenia rozrachunków z kontrahentami oraz zarządzania procesem usług lub sprzedaży towarów handlowych mogłaby prowadzić do wniosku, że wiele przedsiębiorstw kontynuuje działalność, pomimo że formalnie należałoby je uznać za niewypłacalne – wskazuje mec. Piotr Staroń.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzycieli

Ogłoszenie upadłości zgłoszone zostaje za pośrednictwem wniosku złożonego w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Warto podkreślić, że wniosek ten może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzycieli.- W ocenie wszelkich informacji związanych z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa należy zaznaczyć, że zgodnie z art.11 ust. 6 Prawa Upadłościowego sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie – podsumowuje mec. Piotr Staroń.
Udostępnij artykuł: