Brak prowizji i opłaty za inspekcję nieruchomości oraz niższe marże – przedłużenie promocji kredytów mieszkaniowych Deutsche Bank PBC

Bankowość / Finanse i gospodarka

Deutsche Bank PBC przedłużył dotychczasowe promocje kredytów mieszkaniowych do końca stycznia 2013 roku. Tym samym osoby zainteresowane finansowaniem zakupu nieruchomości mogą skorzystać z niższych marż, a także nie ponosić kosztów prowizji z tytułu udzielenia kredytu oraz opłaty za inspekcję przedmiotu zabezpieczenia.

Deutsche Bank PBC przedłużył dotychczasowe promocje kredytów mieszkaniowych do końca stycznia 2013 roku. Tym samym osoby zainteresowane finansowaniem zakupu nieruchomości mogą skorzystać z niższych marż, a także nie ponosić kosztów prowizji z tytułu udzielenia kredytu oraz opłaty za inspekcję przedmiotu zabezpieczenia.

Promocja "Prowizja 0%"

Warunki promocyjne polegają na zniesieniu opłaty z tytułu udzielenia kredytu oprocentowanego stopą zmienną. Oferta dotyczy finansowania zarówno w PLN, jak i EUR, w wysokości min. 100 tys. złotych lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Szczegóły promocji "Prowizja 0%":

  • brak prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,
  • waluta kredytu: PLN oraz EUR (przy czym kredyty mieszkaniowe w EUR udzielane są w indywidualnych przypadkach, a podstawowym warunkiem jest uzyskiwanie miesięcznych dochodów netto w wysokości minimum 12 tys. zł),
  • minimalna wysokość: 100 tys. zł lub równowartość w walucie obcej,
  • oprocentowanie: zmienne,
  • prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po pięciu latach od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy; w innym razie: 2 proc. od kwoty spłaty, przy czym istnieje możliwość bezprowizyjnej  spłaty 30% kwoty kredytu w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania w przypadku osób, które zdecydują się na zakup produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość,
  • marża wyższa w stosunku do tej obowiązującej dla pozostałych kredytów mieszkaniowych z oferty Banku, określonej dla danego przypadku, o 0,2 p.p. dla PLN (0,1 p.p. przy dodatkowym ubezpieczeniu od utraty pracy) i 0,3 p.p. dla EUR
  • (0,2 p.p. przy dodatkowym ubezpieczeniu od utraty pracy).


Brak opłaty za inspekcję nieruchomości

Równocześnie do końca stycznia 2013 r. w Deutsche Bank PBC można skorzystać z warunków promocyjnych dotyczących zniesienia opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu, standardowo wynoszącej 300 zł. Obowiązują one dla finansowania w PLN.


Niższe marże kredytów mieszkaniowych

Wysokość standardowych marż dla kredytów mieszkaniowych w PLN do końca stycznia 2013 r. pozostanie na obniżonym o 0,2 p.p. poziomie w przypadku Klientów posiadających co najmniej 10 proc. wkład własny i o 0,1 p.p. dla kredytów z LTV z przedziału od  91 do 100 proc. Ponadto osoby, które zdecydują się na konto osobiste, kartę kredytową, produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenie na życie czy od utraty stałego źródła dochodu, mogą otrzymać dodatkowe zniżki. Tym samym marże złotowych kredytów mieszkaniowych oferowanych przez Deutsche Bank PBC dostępne są  już od 1 proc.


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanej promocji. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

Udostępnij artykuł: