Brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji Alior Banku przez PZU

Bankowość

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 października 2015 r. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 października 2015 r. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła w szczególności pod uwagę jego stabilną sytuację finansową oraz przedłożony plan działalności banku, w tym złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem w zakresie m.in. długoterminowego charakteru nabycia akcji banku, ewentualnego wsparcia kapitałowego, polityki dywidendowej, utrzymania utrwalonej i rozpoznawalnej na rynku nazwy i marki banku oraz niewycofywania akcji banku z obrotu na GPW i utrzymania płynności akcji banku (free float) co najmniej na poziomie 25%, a w przypadku gdyby bank, w wyniku rozwoju organicznego lub poprzez akwizycje, zwiększył udział w rynku do 5% lub więcej, utrzymania płynności akcji banku (free float) co najmniej na poziomie 30%.  

W głosowaniu brali udział: A.Jakubiak - Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek - Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska - Wiceprezes NBP, P.Piłat - Przedstawiciel Ministra Finansów, M.Kubzdyl - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Z.Sokal - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: