Brakuje standardu płatności mobilnych

Komentarze ekspertów

Płatności mobilne w końcu na dobre rozgościły się na polskim rynku i dynamicznie rosną – zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i wielkości obrotów. Jednocześnie wciąż brak jest jednolitego standardu.

Michał Macierzyński
Fot. ZBP

Płatności mobilne w końcu na dobre rozgościły się na polskim rynku i dynamicznie rosną – zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i wielkości obrotów. Jednocześnie wciąż brak jest jednolitego standardu.

Michał #Macierzyński z #PKOBP: #płatności mobilne na dobre rozgościły się na polskim rynku i dynamicznie rosną #płatnościmobilne

Patrząc na temat od strony technicznej, mianownikiem zawsze jest telefon czy smartfon, ale w tle toczy się pasjonująca rozgrywka, której wy­nik może w przyszłości mieć duży wpływ na kształt rodzimego rynku finansowego.Liczne badania wśród konsumen­tów jasno wskazują, że rola organi­zacji płatniczych i samych banków w systemie płatności mobilnych ulega ciągłej erozji.Dotyczy to zwłaszcza millenialsów, którzy nie przywiązują już takiego znaczenia do tradycyjnych dostawców płat­ności. Z ich punktu widzenia równie dobrym, jeśli nie lepszym graczem może być spółka technologiczna, taka jak Google czy Facebook, ale także telekom, fintech czy nawet duża sieć handlowa.

I chociaż nadal gdzieś pod spodem występuje bank jako źródło pieniądza, to ten ściśle działający do tej pory ekosystem ulega rozszczelnieniu i ten proces będzie postępował.Za chwilę bowiem, dzięki PSD2, do gry wejdą pośred­nicy, mający jeszcze łatwiejszy dostęp do rachunków klienta banku.Wiodącą rolę w tym nowym syste­mie będą miały firmy dysponujące bazą lojalnych użytkow­ników lub ciekawym modelem bizneso­wym. I, jak się można domyślać, wcale nie muszą to być już banki.

Jednak o ile dla firm technolo­gicznych usługi finansowe będą zawsze dodatkiem, to dla banków finanse są głównym biznesem. Z tego też powodu nadal będą mieć przewagę nad firmami, które traktują to jako uzupełnienie swo­jej działalności, starannie unikając obszarów pozostających pod kontrolą regulatorów.W obliczu nadciągającej konkurencji strate­gicznym celem banków powinno być więc umacnianie istniejących relacji z klientami, a to oznacza również współpracę z globalny­mi graczami. Powinny jej jednak przyświecać długoterminowe cele, zwłaszcza że banki cały czas mają bliski kontakt z klientami, a ich serwisy i aplikacje mobilne należą do najczęściej wykorzysty­wanych przez klientów.Michał MacierzyńskiWypowiedź pochodzi z raportu ZBP „Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym”.
Udostępnij artykuł: