Brand24 chce przejść na GPW z NewConnect. Jest wniosek do KNF

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Brand24 złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na GPW z NewConnect.

#Brand24 złożył w #KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na #GPW z #NewConnect @uknf

„10 kwietnia 2019 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.:

– 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

– 538 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 15 384 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 71 769 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 13 267 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 86 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

– 164 720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

– 110 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I;

– oraz 7 762 akcji zwykłych na okaziciela serii G nienotowanych dotychczas w ASO,

o wartości nominalnej 0,1 zł każda” – czytamy w komunikacie.

Więcej najnowszych informacji z Giełdy Papierów Wartościowych >>>

Złożenie wniosku jest konsekwencją działań zarządu podjętych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podkreślono.

Wcześniej spółka informowała, że będzie to techniczne przeniesienie notowań bez emisji akcji.

Autorskie narzędzie do monitoringu treści w internecie

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: