Branżowa jakość kredytów spłacanych przez mikroprzedsiębiorców

Firma

Wśród 2,2 mln aktywnych gospodarczo mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w bazie CEiDG 50% stanowią firmy usługowe, 23% handlowe, 14% budowlane i 9% produkcyjne. Natomiast wśród mikroprzedsiębiorców z czynnymi kredytami bankowymi nadreprezentację mają firmy handlowe i produkcyjne (30% i 15%).

Napis kredyt na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Wśród 2,2 mln aktywnych gospodarczo mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w bazie CEiDG 50% stanowią firmy usługowe, 23% handlowe, 14% budowlane i 9% produkcyjne. Natomiast wśród mikroprzedsiębiorców z czynnymi kredytami bankowymi nadreprezentację mają firmy handlowe i produkcyjne (30% i 15%).

Wśród mikroprzedsiębiorców z czynnymi kredytami bankowymi nadreprezentację mają firmy handlowe i produkcyjne (30% i 15%) #firmy #banki #BIK @grupabik

Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich działalności, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wykorzystywanych aktywach, a tym samym w zapotrzebowaniu na finansowanie kredytem bankowym. W firmach produkcyjnych duży udział mają aktywa trwałe (głównie rzeczowe), natomiast w handlu – aktywa obrotowe (głównie zapasy).
Branżowa jakość kredytów spłacanych przez mikroprzedsiębiorców

Źródło: BIK

Najlepszą jakością obsługi kredytów charakteryzują się firmy usługowe. Wśród kredytów obsługiwanych przez mikroprzedsiębiorców, świadczących usługi, udział wartościowy kredytów opóźnionych pow. 90 dni wynosi 12,3%. Dla wszystkich mikroprzedsiębiorców wartość tego wskaźnika wynosi 13,8%.

Źródło: BIK

 
Udostępnij artykuł: