BRE Bank sprzedaje portfel zagrożonych wierzytelności

Bankowość

BRE Bank sprzedał za 97 miliony złotych portfel wierzytelności zagrożonych Grupie Kapitałowej Kruk. Portfel ten obejmował kredyty detaliczne o łącznej wartości nominalnej 621 mln zł.

BRE Bank sprzedał za 97 miliony złotych portfel wierzytelności zagrożonych Grupie Kapitałowej Kruk. Portfel ten obejmował kredyty detaliczne o łącznej wartości nominalnej 621 mln zł.

Szacunkowy, pozytywny wpływ transakcji na skonsolidowany wynik brutto Grupy BRE wyniesie 86 mln zł i zostanie zaliczony na poczet II kwartału 2011 r. Dzięki tej transakcji poprawi się również jakość portfela kredytów detalicznych BRE. Decyzja o przeprowadzeniu transakcji została podjęta na bazie wnikliwej analizy cen rynkowych dla wierzytelności o podobnych parametrach oraz szeregu ofert zakupu, które bank otrzymał od specjalistycznych firm windykacyjnych.

- Przeprowadziliśmy analizę korzyści, które mogą wiązać się ze sprzedażą niektórych wierzytelności zagrożonych. Obecne otoczenie rynkowe sprzyja ogólnej poprawie jakości portfela kredytowego. Wpływa też pozytywnie na atrakcyjność przeprowadzenia takiej transakcji - mówi Cezary Stypułkowski prezes BRE Banku.

Po pierwszym kwartale 2011 zysk netto Grupy BRE Banku wyniósł 229,7 mln zł i wyłączając transakcje jednorazowe, był najwyższy w historii. Tym samym bank podwoił zarobek w porównaniu z I kwartałem 2010 roku. Przychody z podstawowej działalności bankowej wzrosły rok do roku o 26 proc. do 714 milionów. Na koniec marca Grupa BRE wypracowała 831,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Pion bankowości korporacyjnej i rynków finansowych wypracował w I kwartale
br. 128,2 mln zł zysku brutto, co oznacza 159 proc. wzrost w relacji do I kwartału poprzedniego roku. Po pierwszym kwartale, bankowość detaliczna BRE Banku wypracowała ponad połowę dochodu Grupy. Segment osiągnął zysk brutto na poziomie 186,3 mln zł, o ponad 70 proc. więcej niż w I kwartale 2010 r.

Udostępnij artykuł: