BRE inwestuje w przyszłość

Bankowość / Finanse i gospodarka

Ponad 330 mln złotych zysku netto wypracowała Grupa BRE Banku w I kwartale 2012 roku. Konsekwentny wzrost przychodów połączony z silną dyscypliną kosztową zaowocowały większą efektywnością. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do poziomu 42,8 proc, a ROE netto ustabilizował się na poziomie 16,3 proc.

Ponad 330 mln złotych zysku netto wypracowała Grupa BRE Banku w I kwartale 2012 roku. Konsekwentny wzrost przychodów połączony z silną dyscypliną kosztową zaowocowały większą efektywnością. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do poziomu 42,8 proc, a ROE netto ustabilizował się na poziomie 16,3 proc.

- Pierwszy kwartał 2012 był kontynuacją pozytywnych tendencji z ubiegłego roku. Nadal koncentrujemy się na organicznym rozwoju w oparciu o wzrost bazy klientów zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej - mówi Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku. - Bank jest rentowny i dobrze wyposażony w kapitał. To, w połączeniu z silną kadrą, daje podstawy do realizacji naszych ambitnych planów - dodaje.

W I kwartale przychody Grupy BRE Banku wzrosły o prawie 3 proc. i wyniosły 916,3 mln zł. Niewielki spadek wyniku odsetkowego (5,3 proc. w ujęciu kwartalnym) spowodowany między innymi aprecjacją złotego, został zrównoważony przez znacznie silniejszy wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 8,4 proc.).

Utrzymanie ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem po raz kolejny przyniosło spadek kosztów ryzyka, które ukształtowały się na poziomie 67 punktów bazowych, podczas gdy w ubiegłym roku wynosiły one 72 pb. Współczynniki wypłacalności pozostają silne i bezpieczne. Wskaźnik CAR ukształtował się na poziomie 16,94 proc (14,95 proc na koniec 2011 r.), podczas gdy Core Tier I wyniósł 11,62 proc (9,59 proc po IV kw. 2011 r.).

1 kwietnia Jarosław Mastalerz odpowiedzialny za bankowość detaliczną, objął stanowisko członka zarządu ds. operacji i informatyki. Jego dotychczasowe obowiązki w zarządzie banku przejął Cezary Kocik. Od 16 kwietnia stanowisko członka zarządu ds. finansów piastuje Jörg Hessenmüller, który zastąpił Karin Katerbau.

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna

Zysk brutto segmentu Korporacje i rynki finansowe wyniósł w I kwartale 2012 roku 179 mln złotych, co oznacza ponad 45-proc wzrost. Natomiast wynik brutto samej linii biznesowej Klienci korporacyjni i instytucje przekroczył 121 mln złotych i był o ponad 37 mln zł wyższy niż w IV kwartale 2011. Pierwsze trzy miesiące roku charakteryzowały się aktywną akwizycją klientów korporacyjnych. Pozyskano 437 firm dzięki czemu ich baza na koniec marca wyniosła 14,4 tys, co jest kolejnym z rzędu rekordowym poziomem.

- Aktywna obecność wśród klientów, oraz rozwój sieci bankowości korporacyjnej przynoszą wymierne efekty - mówiPrzemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. - Polskie przedsiębiorstwa poszukują banków, które nie tylko sfinansują ich biznes. Liczy się także zaufanie i jakość obsługi. Partnerski stosunek do klientów to nasza mocna strona - dodaje.

W pierwszych miesiącach 2012 roku BRE Bank jako pierwszy na rynku udostępnił przedsiębiorcom możliwość zabezpieczenia cen paliw. Dzięki nowemu instrumentowi, klienci będą mogli tankować na stacji olej napędowy mając zapewnioną stałą cenę w ustalonym wcześniej okresie. Do tej pory polskie firmy mogły zabezpieczać się tylko przed wzrostem cen baryłki ropy, w dodatku denominowanych w walutach obcych, co nie odzwierciedlało faktycznych zmian cen paliw na stacjach.

Dodatkowo od marca 2012 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać w BRE Banku z gwarancji w ramach uproszczonej procedury pakietu EFEKT. Bank udostępnił także swoim klientom korporacyjnym możliwość korzystania z analiz makroekonomicznych przez SMS, a także, pod szyldem mBanku, wprowadził kartę zbliżeniową z wizerunkiem Stadionu Narodowego w Warszawie. Kartę można nabyć podczas imprez organizowanych na tym obiekcie.

Bankowość detaliczna

W I kwartale 2012 roku bankowość detaliczna wypracowała ponad 55 proc. zysku brputto całej Grupy BRE Banku - 227,3 mln złotych. Jest to wynik zbliżony do zysku w poprzednim okresie. Pomiędzy styczniem a marcem marki mBank i MultiBank pozyskały 55 tys. nowych klientów, jeszcze bardziej zbliżając się do granicy 4 mln (3,95 mln).

- Pierwsze trzy miesiące to kolejny udany okres dla bankowości detalicznej BRE. Nowoczesne usługi przyciągają do nas nowych klientów, zachęcając jednocześnie dotychczasowych do rozszerzenia współpracy z bankiem - mówi Cezary Kocik, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości detalicznej. - Cieszę się, że po raz kolejny mieliśmy tak istotny wkład w wynik banku - dodaje.

Pod koniec marca BRE Bank ogłosił, że pracuje nad projektem nowego mBanku, w który zainwestuje łącznie 100 mln zł. Użytkownicy otrzymają m.in. nowy, intuicyjny interfejs z aplikacją do zarządzania finansami osobistymi, video-rozmowy oraz szereg dodatkowych usług. Ambicją BRE jest stworzenie jednej z najnowocześniejszych platform bankowości internetowej na świecie.

W pierwszym kwartale MultiBank zaoferował klientom zamożnym unikalną na rynku usługę doradztwa inwestycyjnego - Aquarius Optymalne Inwestowanie. Proces doradczy, oparty na modelu noblisty Markowitza, umożliwia przygotowanie optymalnych strategii inwestycyjnych uzwglęniających kompleksową sytuację majątkową klienta. Rozwiązania oferowane klientom są obiektywne, niezależne od planów sprzedażowych i prowizji banku, a w procesie przygotowania strategii, uwzględniane są rekomendacje niezależnych analityków rynku.

Jednocześnie bank rozwijał usługi bankowości mobilnej, z których korzysta przeszło 300 tys. klientów. Po pierwszym kwartale 2012 mBank zanotował największą liczbę pobrań aplikacji mobilnych wśród polskich banków - 126 tysięcy.

LINK DO STRONY PONIŻEJ
http://media.brebank.pl

Udostępnij artykuł: