BRE Ubezpieczenia wspiera młodzież

Finanse i gospodarka

BRE Ubezpieczenia zaangażowało się w działania mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości ubezpieczyciel będzie realizował programy ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia został powołany na wiceprezydenta i zasiada w Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

BRE Ubezpieczenia wielokrotnie angażowało się w programy i projekty o charakterze edukacyjnym. Zależy nam na aktywnym działaniu na rzecz wzrostu świadomości finansowej i biznesowej w społeczeństwie, a działania skierowane do dzieci i młodzieży mają szansę realnie wpłynąć na kształt polskiej gospodarki za kilka lat. Naszym wspólnym celem jest właśnie zachęcanie młodzieży do podejmowania działań niezależnie od koniunktury czy bieżącej sytuacji na rynku” – mówi Paweł Zylm, prezes zarządu BRE Ubezpieczenia oraz wiceprezydent Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: