Brexit, co trzeba wiedzieć o imporcie z Wielkiej Brytanii?

Firma / Komentarze ekspertów

Po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.) przywóz towarów z Wielkiej Brytanii wymaga znacznie więcej wiedzy, nakładów finansowych i formalności, niż dotychczas. Umowa, którą Unia Europejska zawarła z UK nie rozwiązuje wszystkich problemów, jak mogło się wydawać, chociaż to dzięki Umowie możliwy jest import bez ceł, pisze Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.) przywóz towarów z Wielkiej Brytanii wymaga znacznie więcej wiedzy, nakładów finansowych i formalności, niż dotychczas. Umowa, którą Unia Europejska zawarła z UK nie rozwiązuje wszystkich problemów, jak mogło się wydawać, chociaż to dzięki Umowie możliwy jest import bez ceł, pisze Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Jak importować bez ceł z Wielkiej Brytanii? Brak ceł przy imporcie spoza UE wiąże się z zastosowaniem stawki 0, która wynika głównie z pochodzenia preferencyjnego towaru. Podobnie jest w relacjach z UK.

Umowa z UK przewiduje w wielu przypadkach nowe reguły, odmienne od tych stosowanych w handlu np. ze Szwajcarią, czy z Kanadą

Importer stosuje obniżoną stawkę celną na podstawie dokumentów otrzymanych od swojego dostawcy – eksportera. To eksporter powinien dopełnić formalności, żeby sprawdzić, czy towar ma pochodzenie preferencyjne na wywóz z UK do UE i następnie powinien wystawić oświadczenie o pochodzeniu na fakturze lub na innym dokumencie handlowym.

Jednak nie każdy eksporter jest w stanie od początku stycznia potwierdzać, że spełnił reguły pochodzenia.

Z perspektywy eksportera, najpierw trzeba określić, które przepisy umowy dotyczą konkretnego towaru, który ma być przedmiotem eksportu i już na tym etapie często pojawiają się liczne niejasności.

Umowa z UK przewiduje w wielu przypadkach nowe reguły, odmienne od tych stosowanych w handlu np. ze Szwajcarią, czy z Kanadą.

W związku z tym eksporter z UK nie może automatycznie stwierdzić, że skoro potwierdza pochodzenie preferencyjne na wywóz do innych krajów z UK, to do UE też ma to zastosowanie.

Wartość celna w imporcie i VAT importowy

Kolejna kwestia to prawidłowe ustalenie wartości celnej w imporcie, najczęściej problematyczne w przypadku transakcji łańcuchowych oraz dostaw do podmiotów powiązanych i w ramach własnych przemieszczeń.

Prócz ceł istotnym obciążeniem też VAT importowy. Termin zapłaty VAT importowego, podobnie jak należności celnych, to jedynie 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności celno-podatkowych, przy czym odliczyć VAT importowy można dopiero w deklaracji VAT.

Import towarów z Wielkiej Brytanii wymaga zatem zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych w celu uregulowania VAT importowego poprzez jego zapłatę, co powoduje zamrożenie tych środków do czasu ich odliczenia w deklaracji.

Jak importować bez ceł z UK, webinarium

Alternatywą dla płatności VAT importowego w ramach odprawy celnej jest rozliczenie tego podatku w deklaracji VAT.

Rozwiązanie to jest dostępne dla każdego podatnika VAT po spełnieniu określonych warunków, bez względu na rodzaj zgłoszenia celnego (zarówno w uproszczeniu, jak i w procedurze zwykłej).

Aby uniknąć dodatkowych kosztów takich jak przykładowo cło ze względu na brak dokumentacji czy zapłata VAT w gotówce przy imporcie, importerzy powinni zaplanować operacje logistyczne i celne w taki sposób, aby uwzględnić nowe możliwości z umowy UE-UK, ale też krajowe i unijne przepisy regulujące przywóz do UE.

Więcej na ten temat podczas webinarium MDDP „BREXIT – jak importować bez ceł na podstawie umowy o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem (TCA)? w środę, 20 stycznia o godz. 10.00.

Udostępnij artykuł: