Brexit: co z Brytyjczykami pracującymi w Polsce?

Rynek pracy

Polscy pracodawcy zastanawiają się, czy zatrudniani obecnie brytyjscy obywatele zachowają po brexicie prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Brexit
Fot. stock.adobe.com/stockpics

Polscy pracodawcy zastanawiają się, czy zatrudniani obecnie brytyjscy obywatele zachowają po brexicie prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Polski rząd opracował projekt ustawy regulującej status migracyjny Brytyjczyków w Polsce po brexicie #brexit #RynekPracy #BCC @BCCorg

Polski rząd opracował projekt ustawy regulującej status migracyjny Brytyjczyków w Polsce po brexicie. Zakłada on, że pobyt i praca na terytorium RP obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin będą legalne przez rok od brexitu, czyli od 30 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku, ale pod warunkiem, że na dzień przed brexitem (29 marca 2019 roku) będą posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.Czytaj także: W przypadku twardego brexitu będzie rządowa pomoc dla polskich firm w Wielkiej Brytanii?Domniemywa się, że obywatel Zjednoczonego Królestwa spełni wspomniane wyżej warunki, jeśli na dzień przed brexitem będzie posiadać ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Mało który obywatel UE (w obecnym jej kształcie) przebywający w Polsce wie, że jeżeli jego pobyt na terytorium RP trwa dłużej niż 3 miesiące, to ma obowiązek zarejestrować swój pobyt we właściwym urzędzie wojewódzkim. Z kolei prawo stałego pobytu obywatel UE nabywa po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.Co ważniejsze, jeśli Brytyjczyk na dzień przed brexitem posiadać będzie prawo pobytu w Polsce, to w okresie od 30 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie mu jednorazowego zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce na okres 3 lat. Ubiegając się o kolejne zezwolenie będzie traktowany jak obywatel każdego innego państwa trzeciego.Jeśli natomiast posiadać będzie prawo stałego pobytu w Polsce i ww. terminie złoży odpowiedni wniosek, będzie się mógł ubiegać nawet o zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

Będzie potrzebne zezwolenie na pracę?

Co ważne dla pracodawców, zarówno w przypadku uzyskania przez Brytyjczyków zezwolenia na 3-letni pobyt czasowy, jak i na pobyt stały, podejmowanie przez nich pracy nie będzie wymagało zezwolenia na pracę.Podsumowując, posiadanie w dniu 29 marca 2019 roku ważnego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce lub ważnego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu pozwoli Brytyjczykom w łatwy sposób wykazać, że przysługuje im prawo do legalnego pobytu w Polsce aż do 31 marca 2020 roku oraz ubiegać się o 3-letni pobyt czasowy, lub nawet pobyt stały w Polsce.Jest to zatem ostatni dzwonek aby Brytyjczycy dokonali rejestracji swojego pobytu w Polsce, na co zwracamy szczególną uwagę pracodawcom ich zatrudniającym.

Źródło: Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Udostępnij artykuł: