Brexit: KE daje uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na uniezależnienie się od brytyjskich CCP

Gospodarka

Brexit, pieniądze i flaga Wielkiej Brytanii
Fot. stock.adobe.com/Daniela Stärk

Komisja Europejska przyjęła dziś tymczasową decyzję, aby dać uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na ograniczenie ich ekspozycji na brytyjskich kontrpartnerów centralnych (CCP), poinformowała Komisja.

#KomisjaEuropejska przyjęła tymczasową decyzję, aby dać uczestnikom rynków finansowych 18 miesięcy na ograniczenie ich ekspozycji na brytyjskich kontrpartnerów centralnych #CCP #brexit #WielkaBrytania

CCP to podmiot, który ogranicza ryzyko systemowe i zwiększa stabilność finansową, stojąc między dwoma kontrahentami kontraktu pochodnego (tj. działając jako kupujący dla sprzedającego i sprzedający dla kupującego ryzyko). Głównym celem CCP jest zarządzanie ryzykiem, które mogłoby powstać, gdyby jeden z kontrahentów nie wywiązał się z transakcji.

Centralne rozliczanie ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej, ponieważ ogranicza ryzyko kredytowe dla firm finansowych, zmniejsza ryzyko efektu domina w sektorze finansowym i zwiększa przejrzystość rynku.

Czytaj także: Niebezpieczna dla dobrobytu Brytyjczyków gra Borisa Johnsona na twardy brexit >>>

„Izby rozliczeniowe lub CCP odgrywają systemową rolę w naszym systemie finansowym. Podejmujemy tę decyzję, aby chronić naszą stabilność finansową, która jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Ta ograniczona w czasie decyzja ma bardzo praktyczne uzasadnienie, ponieważ daje uczestnikom rynku z UE czas potrzebny na zmniejszenie nadmiernych ekspozycji wobec CCP z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a CCP z UE – czas na zbudowanie zdolności rozliczeniowych. W rezultacie ekspozycje będą bardziej zrównoważone. To kwestia stabilności finansowej ” – powiedział wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Bankowy brexit >>>

Ogromne uzależnienie unijnego systemu finansowego od usług świadczonych przez CCP z siedzibą w Wielkiej Brytanii rodzi istotne kwestie związane ze stabilnością finansową i wymaga zmniejszenia ekspozycji UE.

W związku z tym KE zdecydowanie zachęca się do współpracy przy opracowywaniu strategii, które zmniejszą ich zależność od CCP ze Zjednoczonego Królestwa, które mają znaczenie systemowe dla Unii.

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek

Dzisiejsza decyzja ma na celu ochronę stabilności finansowej w UE i zapewnienie uczestnikom rynku czasu niezbędnego do ograniczenia ich ekspozycji na brytyjskich CCP.

1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy UE w ramach rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego dotyczące nadzoru nad kontrahentami centralnymi z UE i spoza UE (CCP). Aby nowe przepisy w pełni obowiązywały, należało uzupełnić je trzema aktami delegowanymi. Akty zostały opublikowane dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie jutro.

Te nowe przepisy mają poprawić zdolność UE do zarządzania zewnętrznymi zagrożeniami dla systemu finansowego i radzenia sobie z nimi. Mają też przyczynić się do zwiększenia odporności infrastruktury rynku finansowego, co jest ważne dla promowania międzynarodowej roli euro i wzmocnienia otwartej autonomii strategicznej Europy.

Akty delegowane określają między innymi, w jaki sposób Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) może nadzorować CCP spoza UE, w zależności od stopnia ryzyka systemowego, jakie stwarzają dla systemu finansowego UE lub któregokolwiek z jej państw członkowskich. Określają kryteria, w jaki sposób ESMA powinien klasyfikować CCP z państw trzecich w oparciu o ich znaczenie systemowe oraz w jaki sposób ESMA powinien oceniać, czy zgodność CCP z przepisami państw trzecich jest porównywalna z przepisami UE.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: