Brexit, reasekuracja i polskie firmy ubezpieczeniowe

Komentarze ekspertów

W związku z wysoce prawdopodobnym tzw. twardym brexitem zwróciliśmy się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z pytaniem w jaki sposób będzie przebiegała reasekuracja polskich firm ubezpieczeniowych, które do tej pory korzystały w tym zakresie z usług londyńskiego rynku finansowego. Odpowiedzi udzielił nam Paweł Sawicki, radca prawny PIU.

Paweł Sawicki, fot. PIU

W związku z wysoce prawdopodobnym tzw. twardym brexitem zwróciliśmy się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z pytaniem w jaki sposób będzie przebiegała reasekuracja polskich firm ubezpieczeniowych, które do tej pory korzystały w tym zakresie z usług londyńskiego rynku finansowego. Odpowiedzi udzielił nam Paweł Sawicki, radca prawny PIU.

Jesienią 2019 r. Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Finansów o potwierdzenie, że w sytuacjach określonych w prawie europejskim, polskie zakłady ubezpieczeń mogą zawierać umowy z reasekuratorami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nawet wówczas, gdy możliwość taka wprost nie wynika z obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W odpowiedzi na wystąpienie PIU, Ministerstwo Finansów, po konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, przyjęło argumenty PIU.

Reasekuracja z państwami trzecimi jest dopuszczalna na warunkach Rozporządzenia delegowanego 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Solvency II. Akt ten obowiązuje bezpośrednio i nie wymaga implementacji.

MF podkreśliło, że rozporządzanie rozszerza względem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej krąg podmiotów, z którymi mogą być zawierane umowy reasekuracji przez krajowe zakłady ubezpieczeń.

Należy pamiętać o odpowiedniej jakości kredytowej reasekuratora, z którym podpisujemy umowę. Wymagany aktem delegowanym jest poziom co najmniej 3 w skali 6.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: