Brexit: ważne ustalenia dla firm, konsumentów i rynku finansowego

Gospodarka

Po dziewięciu miesiącach zawiłych i kłopotliwych negocjacji Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym, która będzie regulować obszary handlu dwustronnego o wartości ponad 650 miliardów funtów.

Brexit - mapa Wielkiej Brytanii i UE na tle Londynu
Fot. stock.adobe.com/veneratio

Po dziewięciu miesiącach zawiłych i kłopotliwych negocjacji Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym, która będzie regulować obszary handlu dwustronnego o wartości ponad 650 miliardów funtów.

Umowa obejmuje techniczne aspekty handlu dla takich sektorów jak przemysł samochodowy,  chemiczny, farmaceutyczny i usługi specjalistyczne. Porozumienie przewiduje także mechanizm rozwiązywania sporów, które mogą powstać między obiema stronami.

Mechanizm równoważenia

Porozumienie daje  Wielkiej Brytanii swobodę w ustalaniu własnych standardów w dziedzinach takich jak normy środowiskowe i prawo pracy, ale swoboda ta nie może iść zbyt daleko, gdyż może to ograniczyć dostęp do rynku europejskiego.

„Mechanizm równoważenia”  da obu stronom prawo do nałożenie ceł w przypadku stwierdzenia nieuczciwego wykorzystywania sytuacji.

Firmy w UE będą mogły zakwestionować pomoc państwa przyznaną brytyjskim rywalom przed brytyjskimi sądami krajowymi, jeśli uznają, że narusza ona wspólne zasady określone w umowie handlowej. Brytyjskie firmy będą miały takie same prawa w UE.

Handel

W handlu towarami nie będzie taryf celnych i kontyngentów ograniczających dostęp do rynku. Umowa z Wielką Brytanią idzie dalej niż umowy Unii Europejskiej z Kanadą czy Japonią.

Towary  będą jednak objęte cłami jeżeli ponad 40% ich wartości będzie pochodziło spoza Wielkiej Brytanii lub Unii.

Nastąpi wzajemne uznawanie programów zaufanych handlowców. Oznacza to, że producenci z Wielkiej Brytanii będą musieli przestrzegać zarówno standardów brytyjskich, jak i UE.

Prawo do połowów

Floty rybackie UE będą miały pięcioletni okres przejściowy z gwarantowanym dostępem do wód Wielkiej Brytanii. Następnie dostęp będzie corocznie negocjowany. 

Logistyka i transport drogowy

Obie strony uznały ważność swoich licencji i zezwoleń i uwzględniły pełne prawa tranzytowe, umożliwiające kierowcom przejazd przez wiele krajów w celu dostarczenia ładunku.

Umożliwi to irlandzkim ciężarówkom korzystanie z Wielkiej Brytanii jako kraju tranzytowego do obszaru Unii Europejskiej. Jednak umowa wprowadza ograniczenia dla brytyjskich kierowców ciężarówek.

Linie lotnicze i podróże

Umowa zezwala na kontynuowanie lotów między UE a Wielką Brytanią, ale brytyjscy przewoźnicy nie będą mogli latać między dwoma punktami w UE. Brytyjskie linie lotnicze spodziewały się tego i utworzyły w Unii Europejskiej spółki zależne, aby ominąć ograniczenie.

Wizy będą wymagane w przypadku wizyt dłuższych niż 90 dni. Mogą też wystąpić dodatkowe kontrole paszportowe.

Usługi zdrowotne będą nadal dostępne dla osób odwiedzających Europę z Wielkiej Brytanii na zasadach podobnych do obowiązującej obecnie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Chemikalia

W obrocie produktami chemicznymi została przyjęta zerowa taryfa celna. Problemem może być dostęp do kosztownych baz danych dotyczących bezpieczeństwa produktów, na których opiera się Reach, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów.  

Farmaceutyki

Kluczowy cel branży farmaceutycznej - aby testy i inspekcje leków przeprowadzane po jednej stronie kanału La Manche były uznawane za ważne po drugiej stronie - został osiągnięty tylko częściowo.

Przemysł motoryzacyjny

Unia Europejska nie zgodziła się by brytyjskie samochody zawierające dużą ilość komponentów wyprodukowanych poza Wielką Brytanią miały bezcłowy dostęp do rynku unijnego.

W rezultacie niektóre samochody mogą podlegać cłom przy wjeździe do UE.

Profesjonalne usługi

Brytyjscy dostawcy usług profesjonalnych utracą prawo podejmowania pracy w UE, a unijni w Wielkiej Brytanii.

Kwalifikacje w zawodach takich jak: lekarze, weterynarze, inżynierowie, architekci, prawnicy muszą być dodatkowo uznawane.

Będą jednak obowiązywały przepisy dotyczące krótkoterminowych podróży służbowych i tymczasowego oddelegowania wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Usługi finansowe

Umowa nie przewiduje dostępu brytyjskich usług finansowych do rynków UE.

Sprawa wymaga dodatkowych negocjacji, w efekcie których Unia albo jednostronnie przyzna „równoważność” Wielkiej Brytanii i jej finansowym spółkom, albo spółki będą musiały ubiegać się o pozwolenie w poszczególnych krajach członkowskich Unii.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: