Broda Krzysztof

B

Krzysztof Broda - dr, dyrektor w ING Banku Śląskim S.A., wiceprezes zarządu Gliwickiego Banku Handlowego S.A., z-ca dyr. zarządzającego pionem nadzoru bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Krzysztof Broda - dr, dyrektor w ING Banku Śląskim S.A., wiceprezes zarządu Gliwickiego Banku Handlowego S.A., z-ca dyr. zarządzającego pionem nadzoru bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Udostępnij artykuł: