Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o NBP

Bankowość

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim. Precyzuje ona zasady zastępowania szefa NBP m.in. w razie jego śmierci - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Według ustawy w razie śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego, jego obowiązki pełni wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa NBP. Po zakończeniu sześcioletniej kadencji prezes NBP pełni swoje obowiązki do czasu objęcia urzędu przez następcę.

Również według dotychczasowych przepisów prezesa NBP w czasie jego nieobecności zastępował pierwszy zastępca. Jednak po śmierci pod Smoleńskiem prezesa Sławomira Skrzypka pojawiły się opinie prawników, że zastępca nie może przewodniczyć RPP i zwoływać posiedzeń Rady czy też brać udziału w głosowaniach. By rozwiać te wątpliwość w maju Sejm znowelizował ustawę o NBP.

Udostępnij artykuł: