Brunon Bartkiewicz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Prezydium Rady Związek Banków Polskich ING Bank Śląski SA

Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski S.A.

Przewodniczący Prezydium Rady Związek Banków Polskich ING Bank Śląski SA

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90.
W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa, a w 1995 roku prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku przez kolejne cztery lata był dyrektorem generalnego oraz członkiem zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.

Udostępnij artykuł: