Brytyjczycy stawiają na obrót bezgotówkowy i zapewniają łatwy dostęp do gotówki

Bezgotówkowo

Osiągnięto porozumienie między głównymi bankami detalicznymi w Wielkiej Brytanii w sprawie udostępniania swoich usług i zapewniając długoterminowy dostęp do gotówki lokalnym społecznościom w niekorzystnych lokalizacjach, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Funt brytyjski
Fot. stock.adobe.com/bukhta79

Osiągnięto porozumienie między głównymi bankami detalicznymi w Wielkiej Brytanii w sprawie udostępniania swoich usług i zapewniając długoterminowy dostęp do gotówki lokalnym społecznościom w niekorzystnych lokalizacjach, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Wykorzystanie gotówki mocno spada w ostatnich latach. Ten trend został przyspieszony przez pandemię także w Wielkiej Brytanii - przy obecnym poziomie 35 proc. poniżej stanu sprzed Covid-19. 

5 mln Brytyjczyków nadal używa gotówki

Jednak pięć milionów ludzi w tym kraju wciąż używa gotówki każdego dnia, a od początku 2015 roku zamknięto ponad 4000 oddziałów bankowych.

Tymczasem raport UK Finance ( brytyjskie stowarzyszenie branżowe firm i instytucji z sektora usług bankowych finansowych) „Cash and Cash Machines 2001” pokazuje, że w 2020 roku gotówka została wykorzystana do dokonania 17 proc. wszystkich płatności pod względem wolumenu.

Z kolei bankomaty były zdecydowanie najbardziej powszechną metodą pozyskiwania gotówki, stanowiąc 85 proc. jej wolumenu w 2020 r., co odpowiada 1334 milionom wypłat o łącznej wartości 112 miliardów funtów. 

Testy przed decyzją

Banki, grupy konsumenckie, poczta, administracja publiczna dostrzegły szybko potrzebę zapewnienia konsumentom i biznesowi możliwości dalszego wypłacania i wpłacania gotówki oraz współpracy w tym zakresie.

Kluczową rolę w zawarciu dobrowolnego porozumienia branży odegrało UK Finance. Doprowadzano do zbiorowego układu, który będzie służył klientom indywidualnym i małym firmom polegającym na gotówce. 

W tym celu prowadzono w 2020 r. programy pilotażowe, które pokazały, że istnieje wiele różnych sposobów na zaspokojenie potrzeb finansowych, szczególnie ludzi starszych.

Program „Community Access to Cash” miał na celu sprawdzenie, które usługi gotówkowe spełniają potrzeby konsumentów i małych firm w różnych społecznościach. 

Od 2022 roku ​każdorazowo po zamknięciu oddziału lub bankomatu dokonywana będzie niezależna ocena lokalnych potrzeb

Banki i Urząd Pocztowy przetestowały prototypowe wspólne centrum bankowe, współpracowały w celu ulepszenia lokalnych usług pocztowych, przetestowały także rolę trzech rodzajów zwrotu gotówki oraz zbadały potencjał innowacyjnych nowych usług gotówkowych, takich jak np. recykling monet, gdy reszta jest wydawana na kartę.  

Cashback i wspólne centra bankowe

Porozumienie czołowych brytyjskich banków oznacza, że ​od 2022 roku ​każdorazowo po zamknięciu oddziału lub bankomatu dokonywana będzie niezależna ocena lokalnych potrzeb. Kluczową rolę w tej analizie odegra łatwość dojazdu do najbliżej położonego punktu świadczenia usługi alternatywnej i dane demograficzne, w tym struktura wiekowa mieszkańców danego rejonu. 

Każda społeczność, która stanie w obliczu zamknięcia podstawowej usługi gotówkowej, może na swoje potrzeby zlecić dokonanie takiej oceny.

Recenzje przeprowadzone niezależnie przez LINK mogą sugerować otwarcie wspólnego oddziału bankowego, zainstalowanie darmowego bankomatu lub zmodernizowanie oddziału pocztowego. LINK to organizacja, która nadzoruje sieć bankomatów w Wielkiej Brytanii.

Bardziej powszechna staje się też usługa cashback bez zakupu, którą wprowadzono u 2000 detalistów w br.

Planowanych jest już powstanie pierwszych 11 nowych bankomatów z bezpłatnym dostępem, ulepszona obsługa gotówkowa w 30 urzędach pocztowych i powstanie pięciu nowych wspólnych centrów bankowych, które zostaną otwarte na początku 2022 r.

"Biorąc pod uwagę przewidywany dalszy spadek popytu na gotówkę, sposób zapewnienia dostępu do niej będzie nadal ewoluować, a nowe podejście i za​proponowane rozwiązania zapewnią zaspokojenie potrzeb finansowych społeczności w przyszłości" – uważa UK Finance.

Oczekiwana skala zamykania kolejnych oddziałów bankowych w Wielkiej Brytanii spowoduje, że wkrótce będzie pewnie otwieranych jeszcze więcej wspólnych centrów bankowych w miastach i wsiach Wielkiej Brytanii.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: