Brytyjskie PKB zaskoczyło na plus, nie ma się jednak z czego cieszyć

Komentarze ekspertów

Dynamika wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii w trzecim kwartale roku wyniosła 1,7, drugi kwartał przyniósł z kolei ekspansję rzędu 1,9% rocznie. Oba szacunki są wyraźnie wyższe niż wcześniejsze estymacje (wzrost w obu kwartałach szacowano na 1,5% r/r). Na wzrost PKB w trzecim kwartale pozytywnie wpłynął m.in. wyższy niż oczekiwano wkład inwestycji biznesu.

Poziom wydatków gospodarstw domowych budzi z kolei wyraźne obawy, jednak nie dlatego, iż jest najniższy od pięciu lat. W związku z utrzymującą się, wyraźnie ujemną dynamiką płac, aby utrzymać poziom konsumpcji zbliżony do im znanego, brytyjskie gospodarstwa domowe muszą wspomagać się oszczędnościami i długiem.

SPOJRZENIE NA GŁÓWNE WALUTY

PLN

Polska waluta zakończyła ubiegły dzień lekkim umocnieniem w relacji do głównych walut. Kilka informacji krajowych, w tym pojawienie się deficytu budżetowego po listopadzie i publikacja podsumowania z ostatniego spotkania Rady Polityki Pieniężnej nie miały istotnego wpływu na handel. Co tyczy się tego ostatniego – “minutki” z ostatniego posiedzenia decyzyjnego skrzydła banku centralnego potwierdzają, że RPP spodziewa się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie również w kolejnych kwartałach. Część członków RPP zastrzega jednak możliwość dyskusji nad podwyżkami, co może nastąpić po podbiciu presji inflacyjnej.

Dzisiejsze dane z rynku pracy zaskoczyły na plus – bezrobocie w listopadzie zgodnie z najnowszymi szacunkami spadło do rekordowego poziomu 6,5%. Stopa bezrobocia jest aż o 2,1 p.p. niższa niż jeszcze na początku roku.

EUR

Kurs EUR/PLN w czwartek osłabił się o 0,3%, wahając się w widełkach 4,18 – 4,205. Temat Katalonii na krótką chwilę powrócił na czołówki gazet, raczej nie zaprząta jednak głowy inwestorów na rynku walutowym. Wspólna waluta nieco traciła jedynie po publikacji, po publikacji informacji o tym, iż katalońscy separatyści uzyskali większość mandatów w regionalnych wyborach parlamentarnych. Z uwagi na to, iż znaczenie ich decyzji jest obecnie rozpatrywane przede wszystkim jako barometr nastrojów społecznych i bynajmniej nie znaczy wzrostu szans na odłączenie od Hiszpanii wyprzedaż euro nie jest kontynuowana, wspólna waluta od rana odrabia straty.

GBP

Kurs GBP/PLN  w czwartek osłabił się o 0,1%, wahając się w widełkach 4,73 – 4,74. Reakcja na dzisiejsze dane o wzroście PKB była bardzo ograniczona, kurs GBP/PLN znajduje się w okolicy dzisiejszego poziomu otwarcia.

USD

Kurs USD/PLN w czwartek osłabił się o 0,1%, wahając się w widełkach 3,53 – 3,54. Wczorajsze dane z USA nie sprzyjały umacnianiu USD. Zaskoczyła obniżka szacunków dynamiki PKB w trzecim kwartale (3,2% vs. 3,3%). Dane o inflacji PCE również nie były sprzyjające. Cotygodniowe dane z rynku pracy również rozczarowały – liczba zadeklarowanych bezrobotnych niespodziewanie wzrosła z poziomu 225 tys. do 245 tys. Dolar odrobił jednak wszystkie straty po osłabieniu euro związanym z publikacją informacji dotyczących wyników wyborów w Katalonii.

W dniu dzisiejszym poznamy dane dotyczące bazowych zamówień środków trwałych oraz istotny, bazowy indeks PCE. Oprócz tego po południu opublikowana zostanie kolejna paczka danych z rynku nieruchomości.

KLUCZOWE PUBLIKACJE

14:30 – bazowe zamówienia środków trwałych w listopadzie w USA

14:30 – bazowy indeks PCE w listopadzie w USA

16:00 – dane z amerykańskiego rynku nieruchomości w listopadzie

Roman Ziruk

Ebury

Udostępnij artykuł: