BS a społeczność lokalna: Dzięki współpracy z lokalnym bankiem do nowoczesności

NBS 2017/12

Cyfryzacja administracji publicznej, budowa gospodarki niskoemisyjnej z wykorzystaniem rozproszonej energetyki odnawialnej czy kreowanie inteligentnej polityki transportowej to tylko niektóre spośród licznych przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem powodzenia tych inicjatyw jest wybór optymalnej oferty finansowania i efektywne wydatkowanie pozyskanych środków.

Konrad Machowski

Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się włodarze miast i gmin podczas wnioskowania o fundusze na modernizację i w czasie późniejszej realizacji przed­sięwzięć? Dlaczego dostępne w ramach programów unij­nych instrumenty zwrotne mogą okazać się ciekawą opcją dla samorządów? Co mogą, poza prostym finansowaniem kredytowym, zaoferować społecznościom lokalnym banki spółdzielcze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szu­kano podczas tegorocznego Forum Nowoczesnego Samo­rządu. W debacie eksperckiej, moderowanej przez Macie­ja Małka, redaktora naczelnego czasopism „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” i „Europejski Doradca Samorządowy”, wzięli udział: Lucyna Hanus, zastępca przewodniczą­cej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spół­dzielczości; Krzysztof Leń, prezes Funduszu Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego; <...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: