BS Pay – bezpieczne i szybkie płatności bez karty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach

Bankowość spółdzielcza / Bezgotówkowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi technologiami, stara się ciągle udoskonalać proponowane Klientom rozwiązania. Już od 1 lipca wprowadził do oferty płatności mobilne za pośrednictwem aplikacji BS Pay.

BS Pay
Źródło:Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi technologiami, stara się ciągle udoskonalać proponowane Klientom rozwiązania. Już od 1 lipca wprowadził do oferty płatności mobilne za pośrednictwem aplikacji BS Pay.

#AplikacjaBSPay zawiera w sobie również płatności #Google Pay dla wszystkich rodzajów kart będących w aktualnej ofercie #BSwSkierniewicach #BankiSpółdzielcze #NoweTechnologie

Nowoczesna aplikacja, stworzona do szybkich i bezpiecznych płatności mobilnych wykorzystująca technologię NFC.

Umożliwia dokonywanie płatności telefonem jak kartą. 

Aplikacja zawiera w sobie również płatności Google Pay dla wszystkich rodzajów kart będących w aktualnej ofercie Banku.

Dodatkowo zawiera usługę płatności mobilnych BLIK, która pozwala również na dokonywanie płatności w wybranych sklepach i wypłat gotówki w bankomatach.

Znając potrzeby Klientów, Bank zapowiada, że to dopiero początek owocnych zmian.

Więcej informacji na stronie:  www.bsskierniewice.pl oraz facebook.com/bsskierniewice

Czytaj także: mojbank.pl – nowa strona internetowa Zrzeszenia BPS

Historia i współczesność BS w Skierniewicach  

Dnia 6 października 1899 r. mieszkańcy Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe. W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę: Bank Spółdzielczy z Nieograniczoną Odpowiedzialnością w Skierniewicach. 

Rejestracji sądowej dokonano w lipcu tego samego roku w Wydziale IV Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy w 1924 r. wprowadzono polską walutę – Bank zamknął okres sprawozdawczy sumą bilansową 186.820 złotych. 

W 1948 r. na podstawie dekretu o reformie bankowej zmieniono nazwę banku na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Skierniewicach. Działalność w pełni podporządkowano Ministerstwu Finansów. W październiku 1950 r. Bank ponownie dokonywał wymiany pieniędzy. W najnowszej historii kraju Bank jeszcze trzykrotnie zmienił struktury organizacyjne.

Po raz pierwszy w 1961 r. – otrzymał wówczas nazwę Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, zyskując szereg uprawnień w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych.

W 1975 r. na podstawie ustawy Prawo Bankowe – placówka zostaje włączona w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.

Niezwykle ważny w życiu Banku stał się dzień 21 października 1987 r., kiedy to – po upływie 88 lat działalności – Bank mógł obsłużyć klientów we własnym lokalu przy ul. Reymonta 25.

Czytaj także: Czy decyzje RPP wywołają lawinę niekorzystnych wydarzeń dla banków spółdzielczych?

Od 18 marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie S.A.

19 lutego 2011r. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach otrzymał prestiżowy tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice” 31 maja 2011 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje: Banku Spółdzielczego w Skierniewicach na GPW. 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wyemitował obligacje o łącznej wartości 8 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Celem ich emisji było m.in. zwiększenie funduszy własnych, szerszy rozwój akcji kredytowej oraz pozyskanie środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności Banku.

2016 i 2017 rok to czas zmian związanych z obsługą klienta i marketingiem. Stworzona została Księga Znaku, rozpoczęto również wydawanie kwartalnika bankowego, w nowej szacie graficznej.

W marcu 2017 roku udostępniono infolinię Banku, która skierowana jest dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Czytaj także: Epidemia, banki i bezpieczeństwo. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Udostępnij artykuł: