BS w Wysokiem Mazowieckiem spełnia wymogi normy ISO 27001:2013 i nie zapomina o lokalnej społeczności

Bankowość spółdzielcza

Zgodnie z zasadą spółdzielczości, wpisaną w ideę naszej działalności, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem stale angażuje się w inicjatywy istotne dla lokalnej społeczności ‒ podkreśla Katarzyna Buks z BS w Wysokiem Mazowieckiem.

BS w Wysokiem Mazowieckiem
Źródło: BS w Wysokiem Mazowieckiem

Zgodnie z zasadą spółdzielczości, wpisaną w ideę naszej działalności, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem stale angażuje się w inicjatywy istotne dla lokalnej społeczności ‒ podkreśla Katarzyna Buks z BS w Wysokiem Mazowieckiem.

Od lat współpracujemy z PZN Okręg Podlaski, wspomagając jego działalność, a także osoby niewidome. W podziękowaniu za wsparcie Prezes Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Tadeusz Nosek został uhonorowany tytułem „Przyjaciel Niewidomych”.

Ten zaszczytne miano nadawane jest „w dowód atencji i podziękowania za wsparcie środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Wysokiem Mazowieckiem, oraz pomoc udzielaną w realizacji zadań Koła PZN i zrozumienie potrzeb członków Zarządu”.

Wsparcie dla służby zdrowia       

W ostatnim czasie dużego wsparcia potrzebuje również personel medyczny, który z wielkim poświęceniem angażuje się w działania mające na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów.

Dlatego, aby wesprzeć ich w ten trudnej walce przekazaliśmy darowiznę na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby WSPR SPOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem.

Ponadto włączyliśmy się w inicjatywę mającą na celu pomoc dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni i przekazaliśmy środki na leczenie Kubusia i Michałka ‒ dzieci chore na SMA.

Działania promujące zachowanie tradycji

Dbałość o lokalne środowisko, a co za tym idzie także o dorobek historyczny, stanowi integralną część działań realizowanych przez nasz Bank, dlatego zdecydowaliśmy o przekazaniu wsparcia finansowego na wydanie książki opisującej lokalną historię oraz upamiętniającą bohaterskie czyny naszych przodków.

Dzieło Ignacego Śmigielskiego ‒ „Bitwa o Jabłonkę Kościelną 2-4 VIII 1920”, jest hołdem złożonym bohaterskim polskim żołnierzom, walczącym z bolszewicką nawałą, a wydarzenia uwiecznione w tej publikacji staną się wartościowym dziedzictwem historycznym dla kolejnych pokoleń.

Rozwój sportu, pomoc dzieciom i młodzieży    

Oprócz edukacji ekonomicznej propagujemy również aktywność sportową. Rywalizacja w duchu fair play – to wartość, którą warto zaszczepić już u najmłodszych, a potem konsekwentnie pielęgnować i rozwijać.

Dlatego Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem od lat angażuje się w działania,  mające na celu rozwój sportowego potencjału dzieci i młodzieży. Także w tym roku zdecydowaliśmy o zasponsorowaniu strojów sportowych dla drużyny MKS Ruch Wysokie Mazowieckie oraz KS Kulesze Kościelne.                                                                                                  

Spełnienie wymogów międzynarodowej normy ISO 27001:2013

W październiku 2020 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem z wynikiem pozytywnym został oceniony podczas audytu z zakresu jakości świadczonych usług  oraz bezpieczeństwa informacji przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o.

Obecnie w naszym Banku funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z  normą ISO 27001:2013.          

Wyznaczone cele w zakresie realizacji Polityki Jakości Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem osiąga poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

Ten prestiżowy certyfikat stanowi dopełnienie wielu lat pracy nad wdrożeniem odpowiednich procedur w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pozytywna ocena w zakresie spełniania wymogów międzynarodowej normy ISO 27001:2013 standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdza, że zasoby informacji będące w posiadaniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jako aktywa dużej wagi są odpowiednio chronione przez nasz Bank, który gwarantuje integralność, poufność i dostępność informacji bez względu na formę jej utrwalenia oraz zaangażowania Zarządu i wszystkich pracowników Banku w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu efektywności wdrożonych rozwiązań.                

Wyznaczone cele w zakresie realizacji Polityki Jakości Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem osiąga poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 Członkowie Zarządu oraz wszyscy pracownicy angażują się w sukcesywne doskonalenie jakości realizowanych zadań stosowanie zasad Dobrej Praktyki Bankowej, przestrzeganie obowiązujących regulacji i przyjętych procedur postępowania, ocenę potrzeb klientów, ustawiczną poprawę jakości świadczonych usług, a także ciągłe szkolenie, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu oraz działania na rzecz rozwoju pracowników.                  

Dla nas jednak najważniejszym dowodem i nagrodą jest zadowolenie naszych klientów.

Pozytywna ocena naszego Banku dokonywana co roku podczas audytów jest dowodem na to, iż nasi Klienci otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Tadeusz Nosek:

- Dla nas jednak najważniejszym dowodem i nagrodą jest zadowolenie naszych klientów. Ta dewiza przyświecała nam podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu systemów certyfikacyjnych i ukierunkowuje nasze plany i działania zmierzające do podniesienia szeroko rozumianej jakości i bezpieczeństwa.  

Bank członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku                                      

Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności Banku było wstąpienie do grona członków Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH). Dnia 25.09 br. w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się doroczna gala Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH) podczas której wręczono certyfikaty nowym członkom Izby – w tym roku do gremium dołączył również nasz Bank.

Podczas uroczystości uhonorowano także ludzi biznesu, kultury, nauki i działaczy społecznych. Już po raz czternasty wręczono nagrody przedstawicielom instytucji kultury, przedsiębiorcom i osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarczego regionu ‒ w trzech kategoriach: Biznes, Kultura, Społeczeństwo przyznano 20 statuetek IPH.       

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powstała w 1991 roku, kiedy to grupa pięćdziesięciu przedsiębiorstw działając na mocy ustawy o izbach gospodarczych powołała ją do życia.

W chwili obecnej Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski. Członkostwo w IPH, która jest prestiżową organizacją wspierającą podlaskich przedsiębiorców, pozwoli na zaangażowanie się naszego Banku we wsparcie rozwoju gospodarczego regionu oraz integrację z jej członkami, wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji.

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Źródło: BS w Wysokiem Mazowieckiem

                                                                                                          Katarzyna Buks,

                                  Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: