BSZG KARPATIA podpisał strategiczne Porozumienie ze Związkiem Podhalan w Polsce

Bankowość spółdzielcza

24 czerwca 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się historyczne Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Było to pierwsze Zgromadzenie po dacie dobrowolnego połączenia ETNO Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój oraz Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Po raz pierwszy delegaci obradowali również pod nową nazwą Banku, czytamy w komunikacie.

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA
Źródło: Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

24 czerwca 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się historyczne Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Było to pierwsze Zgromadzenie po dacie dobrowolnego połączenia ETNO Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój oraz Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Po raz pierwszy delegaci obradowali również pod nową nazwą Banku, czytamy w komunikacie.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania finansowe BSZG KARPATIA za 2020 rok oraz sprawozdania ETNO BS i BS Muszyna-Krynica Zdrój za I półrocze 2020 roku, dokonało podziału nadwyżek bilansowych oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządów połączonych Banków.

Celem podkreślenia regionalizmu oraz roli tradycji na terenach, na których Bank działa niektórzy delegaci oraz członkowie Zarządu wystąpili w strojach regionalnych pochodzących ze stron, w których połączony Bank prowadzi obecnie działalność.

Czytaj także: Zamiast dotychczasowych trzech banków – będzie jeden Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Współpraca i wspieranie działalności środowisk góralskich

Ważnym wydarzeniem Zebrania Przedstawicieli było podpisanie, po jego uroczystym odczytaniu ‒ strategicznego Porozumienia ze Związkiem Podhalan w Polsce o wzajemnej współpracy oraz wspieraniu działalności środowisk góralskich.

Ze strony Związku Podhalan porozumienie podpisał Prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk (Oddział Spiski w Łapszach Niżnych) oraz Kazimierz Bielak – Sekretarz Związku Podhalan (Oddział Spytkowice).

Ze strony BSZG KARPATIA porozumienie podpisali Prezes Zarządu BSZG KARPATIA Edward Tybor oraz Maciej Palej i Przemysław Kubaszek, Wiceprezesi Zarządu.

Czytaj także: Jakim bankiem będzie KARPATIA?

Pierwszy rok po połączeniu

Rok temu trzy Banki: ETNO Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój oraz Tatrzański Bank Spółdzielczy doprowadziły do pierwszego partnerskiego połączenia trzech oddzielnie funkcjonujących banków spółdzielczych.

Obecnie Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA zatrudnia ok. 90 osób oraz dysponuje funduszami własnymi na poziomie 50 mln zł i sumą bilansową ok. 750 mln zł.

Czytaj także: NBS | Bankowość i Finanse | Ekonomia | Nowy model biznesowy to nowa jakość zarządzania

Udostępnij artykuł: