BTE w sprzeczności z Konstytucją RP – jak poradzą sobie banki?

Tylko u nas

W kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

W kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

bank.01.150x50Zamów prenumeratę
Miesięcznika Finansowego
BANK
na II półrocze 2015

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasadność stosowania i istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej BTE) w obecnej formie. Uznano, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, pozostają w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naruszając zasadę równości stron wobec prawa.

Cały artykuł 50 największych banków w Polsce 2015: BTE w sprzeczności z Konstytucją RP - jak poradzą sobie banki? znajdą Państwo w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK - 2015/06

hp

 

Udostępnij artykuł: