Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – pierwszy rządowy projekt partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) ma finansowanie

Tylko u nas

W siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego podpisano 24 sierpnia umowę związaną z finansowaniem projektu "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej". To pierwsza w kraju inwestycja realizowana w formule PPP. Partnerem publicznym jest jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, a BGK zapewnia finansowanie w ramach programu "Inwestycje polskie".

W siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego podpisano 24 sierpnia umowę związaną z finansowaniem projektu "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej". To pierwsza w kraju inwestycja realizowana w formule PPP. Partnerem publicznym jest jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, a BGK zapewnia finansowanie w ramach programu "Inwestycje polskie".

150828.warbud.01.400x

Nasza infrastruktura dotycząca obsługi obywateli wymaga jeszcze wielu nakładów i inwestycji. Elementem ograniczającym jest najczęściej brak wystarczających funduszy na realizację wszystkich zadań w możliwie krótkim czasie. Trzeba zauważyć, że model finansowania na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, to efektywny sposób na stosunkowo szybką poprawę dostępności wielu usług dla społeczeństwa. Kilka projektów w Polsce zakończyło się porażką, bo nie zdobyły finansowania. Jak stwierdził minister Andrzej Czerwiński, pierwsza ustawa dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego była aktem prawnym, z którego nikt nie skorzystał. Dla inwestorów prywatnych udział w partnerstwie wiązał się z wieloma zagrożeniami (sprawdzanie partnera, gwarancje, szczegółowa kontrola projektu). Dlatego też poprawiono tę ustawę, ale żeby z niej dziś korzystać, potrzebna jest odwaga i po paru latach również Skarb Państwa zdecydował się na odwagę. Jednak, jak dodał, nie chodzi tu o odwagę, ale o rzeczywistą wiedzę co się chce uzyskać.

Inwestycja to budowa i utrzymanie przez 20 lat siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Całkowita powierzchnia budynku to ponad 10 tys. mkw. (cztery kondygnacje) Projekt poza powierzchnią użytkową (sale rozpraw, obsługi, archiwizacji dokumentów, wewnętrzną komunikacje) obejmuje także: parking podziemny, pełną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana pomiędzy BGK a firmą PPP Projekt Sp. z. o.o. z Warszawy, należącą do Warbud S.A. Koszt inwestycji dla strony publicznej to 6,1 mln rocznie przez cały czas trwania umowy. Cena obejmuje koszty zaprojektowania, budowy, kompleksowego utrzymania budynku, zużycia energii cieplnej i w dużej części elektrycznej - przez 20 lat. W cenie jest koszt odsetek od finansowania, pozyskanego dla inwestycji w BGK. Po 20 latach budynek przejdzie na własność Sądu. Jak podał Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud S.A. zgodnie z doświadczeniami zagranicznymi, dla budżetu mogą to być oszczędności na poziomie 20% w stosunku do typowej formy budowy i utrzymania infrastruktury publicznej.

W przygotowaniu projektu do realizacji, uczestniczył Sąd Okręgowy w Nowym Sączu pod kierunkiem Ministerstwa Sprawiedliwości. Merytoryczne wsparcie udzieliło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (w ramach prac Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Koniec prac budowlanych wstępnie zaplanowany jest na grudzień 2017 roku, a przekazanie obiektu do użytkowania przez Sąd w pierwszym kwartale 2018 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już ponad 100 projektom infrastrukturalnym na kwotę ponad 23,8 mld zł. Warbud SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. W ciągu 25 lat spółka oddała do użytku ponad 450 obiektów w naszym kraju.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: