Budowa kanalizacji a koszt gminy

Samorząd

Wybudowanie sieci kanalizacji jest obowiązkiem gminy określonym w ustawie. Nie ma ona zatem prawa pobierać od mieszkańców opłat za przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

Znamy orzeczenie Naczelego Sądu Administracynego w tej sprawie z dnia 5 lipca 2011 roku. Sprawa dotyczyła jednej z gmin, która podjęła uchwałę zobowiązującą osoby fizyczne i prawne do ponoszenia kosztów budowy sieci kanalizacjnej w ich miejscowości. Każda z osób była zobowiązana wpłacić kwotę w wysokości 1,5 tys. zł.

Podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego musi być upoważnienie zawarte w ustawie tymczasem, jak stwierdził sąd, brak jest ustawy która dawałaby gminie uprawnienie do podjęcia uchwały obciążającej mieszkańców opłatami związanymi z budową kanalizacji.

Jakiekolwiek nakładanie obciążeń finansowych na mieszkańców może się odbyć tylko na mocy upoważnień wynikających z ustawy. Nie może to być zwykła uchwała prawa miejscowego, której podjęcie bez wymaganego prawa ustawowego jest istotnym naruszeniem prawa.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: