Budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin

Samorząd

Miasto Bielsko-Biała, Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" zapraszają na konferencję "Rozwój energetyki innowacyjnej - budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin", która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 12-13 września 2011.

Inicjatorem projektu jest Prezydent Bielska-Białej, która od 2009 roku jest sygnatariuszem europejskiego „Porozumienia między Burmistrzami” (Covenant of Mavors). Inicjatywa ta ma służyć zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% do 2020 roku. Efektem tych działań jest „Plan na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP), który zawiera rozwiązania i wskazówki dotyczące efektywności energetycznej i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz zadania służące rozwojowi świadomości społecznej.

Konferencja pod tytułem „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”, która potrwa dwa dni będzie okazją do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także biznesu związanego z produkcją, dystrybucją i zarządzaniem energią.

Problemy związane z użytkowaniem energii ewoluują w związku z wizją przyszłości miast i gmin. Wykorzystanie energii będzie coraz szersze (np. samochody na prąd), a jednocześnie pojawi się tzw. prosument – nowy typ producenta energii elektrycznej. Prosument będzie produkował energię dla potrzeb własnych, a jej nadwyżki oddawał do sieci. Wszystko to za sprawą rozpowszechnienia OZE (PV, wiatraki) luz z agregatów mikrokogeneracyjnych. Potrzebna będzie większa akumulacja energii, która będzie coraz droższa. W związku z istnieniem kilku dostawców, konsumenci będą mogli ściślej monitorować jej zużycie.

W tym procesie otwierają się możliwości wykorzystania technologii IT, które wskazują wiele rozwiązań nie tylko w odniesieniu do gospodarki energią elektryczną, ale także innymi mediami energetycznymi, ruchem drogowym, komunikacją miejską, oświetleniem i innymi usługami, które w ostateczności mają wpływ na efektywność energetyczną i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Sprawa dotyczy zatem bardzo szeroko pojętego życia całych miast (smart city) perspektyw ich rozwoju związanego z wdrażaniem nowych technologii.

W konferencji będzie uczestniczyć około 400 przedstawicieli samorządów lokalnych w szczególności z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W związku z międzynarodowym charakterem konferencji będzie ona tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Szczegółowy program konferencji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.konferencjanowaenergia.pl.

źródło: www.konferencjanowaenergia.pl

Udostępnij artykuł: