Budowanie silnego banku relacyjnego. Wyniki finansowe Nordea Bank Polska za 2012 rok

Bankowość

Nordea Bank z sukcesem rozpoczął wdrażanie nowej strategii banku relacyjnego, dającej podstawę do dalszego rozwoju. W 2012 roku Nordea Bank Polska osiągnął 150,6 zł mln zysku netto. Przychody operacyjne wyniosły 946 mln, nieznacznie mniej niż w 2011 roku.

Nordea Bank z sukcesem rozpoczął wdrażanie nowej strategii banku relacyjnego, dającej podstawę do dalszego rozwoju. W 2012 roku Nordea Bank Polska osiągnął 150,6 zł mln zysku netto. Przychody operacyjne wyniosły 946 mln, nieznacznie mniej niż w 2011 roku.

- "Dostosowaliśmy naszą strategię do nowych wyzwań rynku finansowego i wdrażamy model biznesowy oparty na bankowości relacyjnej. Funkcjonuje on już z sukcesem w Grupie Nordea, a w Polsce od lat doskonale sprawdza się w segmencie bankowości korporacyjnej. We właściwym momencie podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji, a dzięki podjętym krokom możemy lepiej przygotować się do dalszego rozwoju banku w przyszłości.  W ciągu minionego roku pozyskaliśmy dodatkowo nowych klientów, wypracowaliśmy przyzwoity zysk, a nasz portfel kredytów jest nadal w dobrej kondycji. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł na koniec roku zaledwie 1,82%, nadal znacznie poniżej wskaźników w polskim sektorze bankowym. W 2013 roku będziemy konsekwentnie kontynuować kształtowanie banku relacyjnego, dbając o bliskie relacje z klientami, efektywność kapitału i wzrost dochodów."  - mówi Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska.

W 2012 roku Polska gospodarka odczuła spowolnienie. Zapotrzebowanie na kredyty spadło, a dochody z depozytów zmalały z powodu niższego oprocentowania oraz sporej konkurencji. Rezultaty finansowe kształtują się poniżej osiągnięć w poprzednich okresach, ze względu na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, koszty przeprowadzonej restrukturyzacji sieci sprzedaży banku i zmianę modelu biznesowego w pionie bankowości detalicznej. Po przeprowadzonej restrukturyzacji, bank dysponuje obecnie siecią 139 oddziałów w największych miastach Polski.

Przychody operacyjne pozostały na podobnym poziomie co w roku poprzednim: osiągnęły kwotę 946,0 mln zł, tylko o 3,6% niższą w porównaniu do 981,4  mln zł uzyskanych w 2011 roku.

Koszty operacyjne w 2012 roku wyniosły 552,1 mln zł, w porównaniu z  538,3 mln zł w 2011 roku (wzrost o 2,6%). Kwota ta obejmuje koszty restrukturyzacji działalności: łącznie 56,2 mln zł, w tym 32,2 mln zł kosztów operacyjnych (wyższych kosztów płacowych związanych z redukcjami zatrudnienia, kosztów związanych z wypowiedzeniem umów najmu itp.) oraz 24,0 mln zł z tytułu utraconej wartości majątku rzeczowego banku, wynikającej z konieczności umorzenia wydatków inwestycyjnych w obcych obiektach.

Bez uwzględnienia pozycji związanych z restrukturyzacją, koszty operacyjne wyniosłyby 519,9 mln zł, czyli o 3,4% mniej, niż w roku 2011, a wynik operacyjny osiągnąłby kwotę 426,1 mln zł (niższą o 3,9% niż w 2011 roku). Wskazuje to na porównywalną skalę działalności banku.

Skala biznesu w 2012 roku

  • Wynik finansowy brutto wyniósł 210 mln zł, w porównaniu do 382 mln zł uzyskanych za rok ubiegły (spadek o 45%).
  • Wynik operacyjny wyniósł 393,9 mln zł, o 11,1% mniej niż w 2011 roku, kiedy wyniósł 443,2 mln zł.
  • Wynik finansowy netto zamknął się kwotą 150,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 296,7 mln zł (spadek o 49,2 %).
  • Suma bilansowa na koniec grudnia 2012 r. wyniosła 33,3 mld zł.
  • Baza klientów wzrosła o 1%.
  • Kapitał własny Banku wzrósł o 16% w wyniku zasilenia całą kwotą zysku wypracowanego w 2011 roku do 2,1 mld złotych.

130216.nordea.tabela.01.543x184

Źródło: Nordea Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: