Budownictwo pod wpływem ustępującej górki inwestycyjnej

Komentarze ekspertów

Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w marcu do 10,8% r/r wobec 15,1% w lutym, co było poniżej oczekiwań rynku (11,7%) i powyżej naszej prognozy (9,8%). W kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w marcu oddziaływały przede wszystkim niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w marcu o 0,5% m/m.

Krystian Jaworski z #CreditAgricole: oczekujemy stopniowego spowolnienia produkcji budowlano-montażowej #budownictwo #produkcja

W strukturze danych marcowej produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje spadek produkcji w kategorii „wznoszenie budynków” (o 2,6% r/r w wobec wzrostu o 27,9% w lutym). Uważamy, że jest to przejściowe zjawisko wynikające głównie z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych i oddziaływania efektów bazy i nie wskazuje ono na wyraźne pogorszenie sytuacji w budownictwie mieszkaniowym. Naszą ocenę wspierają opublikowane dziś dane nt. rozpoczętych budów mieszkań (wzrost o 17,2% r/r w marcu).

Czytaj także: GUS: liczba mieszkań oddanych do użytku w marcu w górę. Mniej pozwoleń na budowę >>>

Takie tendencje są również widoczne w kwartalnych danych nt. produkcji budowlano montażowej. W I kw. odnotowano spowolnienie w budownictwie mieszkaniowym (13,6% r/r wobec 27,2% w IV kw.), jednak przyczyniło się ono w mniejszym stopniu do spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej ogółem (o 1,1 pkt. proc..) niż niższa aktywność w ramach wznoszenia budynków niemieszkalnych (7,6% r/r w I kw. wobec 16,3% w IV kw., -1,8 pkt. proc.). W największym stopniu wzrost produkcji budowlano-montażowej był ograniczany w I kw. przez wygasanie cyklu w inwestycjach publicznych, co było szczególnie widoczne w kategorii „budowa dróg i autostrad” (spadek dynamiki do 5,2% r/r w I kw. z 17,4% w IV kw.)

Oczekiwane stopniowe spowolnienie produkcji budowlano-montażowej

W kolejnych kwartałach oczekujemy spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej, związanego głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej „górki inwestycyjnej”). Nasz scenariusz łagodnego spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. jest spójny z kwietniowymi wynikami badań koniunktury GUS w budownictwie. Odsezonowany wskaźnik dla bieżącego portfela zamówień krajowych ukształtował się na najniższym poziomie od sierpnia 2018 r., a wskaźnik oczekiwanych zamówień (w horyzoncie 3 miesięcy) na najniższym poziomie od maja 2017 r. Utrzymująca się wciąż wysoka (choć obniżająca się) aktywność w budownictwie będzie czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu produkcji przemysłowej.

Czytaj także: GUS: produkcja firm budowlanych wzrosła o 10,8 proc. rdr w marcu >>>

Lekkie spowolnienie wzrostu PKB w I kw.

W I kw. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 9,9% r/r wobec wzrostu o 16,8% w IV kw. W połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi nt. produkcji przemysłowej stanowią one wsparcie dla naszej prognozy lekkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego w I kw. (4,3% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r.).

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: