Budujemy przewagę rynkową – Sevenet S.A. inwestuje w kapitał ludzki

Finanse i gospodarka

Notowana na rynku NewConnect Sevenet S.A. opublikowała raport po IV kwartale 2013 roku (II kwartale roku obrotowego 2013/2014). Spółka konsekwentnie inwestuje w kapitał ludzki, czym buduje przewagę rynkową.

0002

Notowana na rynku NewConnect Sevenet S.A. opublikowała raport po IV kwartale 2013 roku (II kwartale roku obrotowego 2013/2014). Spółka konsekwentnie inwestuje w kapitał ludzki, czym buduje przewagę rynkową.

Z najnowszego raportu wynika, że Sevenet S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 17 602 100 złotych. W ujęciu kwartał do kwartału ukazują dobrą, bo 57% dynamikę wzrostu. Analiza rachunku zysków i strat za drugi kwartał roku obrotowego 2013/14 pokazuje spadek wartości sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego o 37%. Jest to jednak fakt przejściowy - wiąże się z celowymi inwestycjami w kapitał ludzki i realizacją zamierzonego planu, jakim jest, stabilny i trwały rozwój  Sevenet S.A.

W IV kwartale 2013 r. Spółka skoncentrowała się głównie na działaniach mających na celu dywersyfikację rynku usług z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Mając na uwadze, że wartość wysoko wykształconych pracowników przyczynia się do ekspansji i rozwoju firmy, Sevenet S.A. skupiła się na zaawansowanych licznych szkoleniach kadry inżynierskiej. Spółka zaaktywizowała również politykę promowania swoich rozwiązań produktowych poprzez uczestnictwa w prestiżowych konferencjach kierowanych do biznesu.

chomicz.rafal.sevenet.01.250x167We współczesnym świecie kapitał finansowy został zepchnięty w cień na rzecz wiedzy, która słusznie według wielu, uważana jest za decydujący czynnik warunkujący tworzenie wartości w nowoczesnym biznesie. I dlatego właśnie przewagą Sevenet S.A. nad innymi konkurentami z rynku jest i będzie nasza inwestycja w kapitał ludzki- komentuje Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

Inwestycję w zasoby ludzkie odzwierciedla wzrost kosztów rodzajowych o 248,8 tys. PLN w porównaniu do drugiego kwartału roku obrotowego 2012/13. Ponadto Spółka zaczęła skupiać się na konferencjach typu B2C. Dzięki możliwości zawiązania szybkich, szerszych kontaktów biznesowych, Sevenet S.A. prognozuje w niedługim czasie podpisanie nowych kontraktów, które zaowocują większym zyskiem w następnych kwartałach.

Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży w pierwszym (Q1) i drugim (Q2) kwartale roku obrotowego 2012/2013 (dane w tys. PLN) 140216.sevenet.tab.01.481x269

Źródło: Sevenet S.A.

Oprócz działalności mającej na celu dywersyfikację rynku za pomocą kapitału ludzkiego, Sevenet S.A. kontynuowała swoją działalność operacyjną, w wyniku której zawiązane zostały intratne kontrakty. W październiku 2013 roku Spółka pozyskała znaczące zamówienie od nowego klienta z branży IT na kwotę ponad 1 000 000 USD.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej. W kolejnym miesiącu 2013 roku Spółka podpisała umowę ze spółką z sektora publicznego o wartości 1 605 000,00 zł brutto, której przedmiotem jest dostawa urządzeń teleinformatycznych.

Realizacja planów rozwojowych

20 grudnia 2013 roku firma Sevenet S.A. odnowiła specjalizację Cisco ATP - Cisco TelePresence Video Advanced Partner w Polsce. Specjaliści Sevenet S.A. spełnili wymagania programu ATP dotyczącego sprzedaży, instalacji oraz wsparcia klientów w zakresie produktów i rozwiązań Video.

Działania marketingowe

W IV kwartale roku 2013 Sevenet S.A. uczestniczyła jako Partner w wielu konferencjach i seminariach. Oznacza to, że Sevenet S.A. poniosła znaczne koszty w celu doskonalenia kadry oraz nawiązywania kontaktów biznesowych (wyjście do klienta). Do najważniejszych z nich zalicza się konferencja Cisco Connect - ekskluzywna, po raz pierwszy organizowana w Polsce, która odbyła się w listopadzie. Gościem specjalnym wydarzenia był legendarny burmistrz Nowego Jorku - Rudolph Guliani oraz Peter Hinssen, autor głośnej książki "The New Normal". W kolejnym miesiącu odbyła się II Finance Call Center - konferencja współorganizowana między innymi przez Związek Banków Polskich. Była to doskonała możliwość spotkania się, nawiązania relacji biznesowych oraz znalezienia potencjalnych klientów. Sevenet S.A. był również partnerem kolejnego wydarzenia jakim była konferencja Microsoft Technology (październik 2013). Wraz ze swoim Partnerem - firmą Cisco, Sevenet S.A. przygotowała ogólnopolskie seminarium "Wydajne i bezpieczne Data Center" (październik 2013). Spółka wspólnie ze swoim Partnerem - firmą Microsoft (październik 2013) przygotowała również w największych miastach Polski (Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań) cykl spotkań seminaryjnych poświęconych m.in. tematyce efektywnej współpracy i technologicznym rozwiązaniom wspierających produktywność całej firmy.

Sevenet S.A.- Raport za II kwartał 2013/2014 - pobierz. Sevenet S.A.- Wyniki finansowe za II kwartał 2013/2014 - pobierz.

Źródło: Sevenet S.A.

Udostępnij artykuł: