Budżet 2021: rząd przyjął projekt, co z pensjami budżetówki i wzrostem płacy minimalnej?

Gospodarka / Rynek pracy

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nimi PKB w przyszłym roku wzrośnie do 4%, stopa bezrobocia wyniesie 7,5%, a inflacja sięgnie 1,8%.

pieniądze, banknoty
Fot. stock.adobe.com / Andrzej Wilusz

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nimi PKB w przyszłym roku wzrośnie do 4%, stopa bezrobocia wyniesie 7,5%, a inflacja sięgnie 1,8%.

Zaproponowano, aby minimalne #wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku #budżet2021 #budżet #PłacaMinimalna

"Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" – podał CIR w komunikacie.

Z założeń wynika, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, aby w 2021 r. urosnąć o 4% Głównym czynnikiem wzrostu ma pozostać popyt krajowy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4% a w kolejnym roku o 0,7%.

Czytaj także: Minister finansów: nie ma pośpiechu, żeby nowelizować budżet na 2020 r. >>>

Stopa rejestrowanego ma wzrosnąć z 5,2% w grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5%

"Uwzględniając skalę tąpnięcia gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, wzrost bezrobocia w Polsce będzie relatywnie niewielki, co ma związek z działaniami antykryzysowymi podjętymi przez rząd (m.in. tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa)" – podano w komunikacie.

Założono spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r i 1,8% w 2021 r., podano także.

Przyjęto także, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2%, a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%.

Założenia do budżetu: eksport wzrośnie o 6,9 proc., import o 7,3 proc.

W 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3% w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9%. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3%, wynika z założeń do projektu budżetu na 2021 rok, przyjętych przez Radę Ministrów RM. Założenia zostały przedstawione przez ministra finansów.

Wzrosnąć ma też konsumpcja prywatna i przeciętne wynagrodzenie w gospodarce.

"Przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5%, wobec 7,2%wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4%" – podał CIR w komunikacie.

Z założeń wynika także, że w 2020 r. konsumpcja spadnie realnie o 4,2%, a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%.

Spodziewane jest też odbicie w eksporcie.  

"W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej i światowego handlu, zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3%. w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9%. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu" - czytamy dalej. 

Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2% w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3%, podano także.

Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzeniu za pracę w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało także CIR.

Czytaj także komentarz Sławomira Dudka, głównego ekonomisty Pracodawców RP: Płaca minimalna w wysokości 2800 zł najbardziej uderzy w najmniejsze firmy

"Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Nie 2800, a 3100 złotych, takiej płacy minimalnej chcą związkowcy z OPZZ

Według CIR, przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.

"Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł" - czytamy także.  

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

Propozycja wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021, przedłożone przez ministra finansów, poinformowało również CIR.

"Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

- dynamika realna PKB - 4%,

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 1,8%,

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,4%,

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3,5%,

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 433 tys. etatów,

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 7,5%,

- przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.),

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)" - czytamy w komunikacie.

Rząd do 31 lipca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2021 r.

Zmiany dotyczące zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało CIR.

"Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84%" - czytamy w komunikacie.

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84% oszacowano na ok. 9,6 mld zł, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: