Budżet 2022: bez porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego

Gospodarka / Komentarze ekspertów

• W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. • W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Jacek Męcina
Jacek Męcina Fot. Konfederacja Lewiatan

• W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. • W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

- Rozmowy miały bardzo formalny charakter – bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok – podkreśla prof. Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń  i Świadczeń Socjalnych RDS. 

Czytaj także: Budżet 2022: wzrost PKB wyniesie 4,3 proc., średnia inflacja 2,8 proc.; rząd przedstawił założenia >>>

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie założeń budżetu na 2022 roku. 

- Wciąż trwający, równolegle do prac RDS, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniają rozmowy partnerów społecznych. Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na prognozy ekonomiczne i podstawowe wielkości makroekonomiczne, w tym  na PKB i inflację. Bez tych kluczowych informacji rozmowy partnerów społecznych są bardzo trudne  – dodaje prof. Jacek Męcina.

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali też  wspólnego stanowiska w sprawie   propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 rok.  Wskazali jednak na  konieczność podwyższenia wynagrodzeń, aby ochronić jakość administracji publicznej. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12%, a pracodawcy proponowali do 5,1%. Partnerzy społeczni wspólnie z resortem finansów postanowili rozpocząć prace nad nowymi zasadami wynagradzania w państwowej sferze budżetowej.

Pracodawcy i związkowcy podjęli też dyskusję na temat minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Rząd zaproponował, aby wynosiło ono 3 000 zł, co oznacza tylko niewielki wzrost względem minimalnej płacy wynikającej z uwzględnienia wskaźników ustawowych. Propozycja rządu została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota  wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku. 

Brak propozycji rozwiązań w ramach Polskiego Ładu powoduje, że negocjacje partnerów społecznych są trudne, aby nie powiedzieć, że bezprzedmiotowe.

– mówi prof. Jacek Męcina. 

Udostępnij artykuł: