Budżet 2022: wzrost PKB wyniesie 4,3 proc., średnia inflacja 2,8 proc.; rząd przedstawił założenia

Gospodarka

Rząd prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 4,3 proc., a średnioroczna inflacja znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r., opublikowanych we wtorek przez Centrum Informacyjne Rządu. Prognoza ta nie uwzględnia wpływu na gospodarkę projektów zaproponowanych przez rząd w ramach Polskiego Ładu.

Polskie banknoty 100-złotowe zwinięte w rulon
Fot. stock.adobe.com/milushka

Rząd prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 4,3 proc., a średnioroczna inflacja znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r., opublikowanych we wtorek przez Centrum Informacyjne Rządu. Prognoza ta nie uwzględnia wpływu na gospodarkę projektów zaproponowanych przez rząd w ramach Polskiego Ładu.

Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8 proc.

"Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc." - napisano w komunikacie.

Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc.

Czytaj także: Ekonomiści Santander Bank Polska podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski do 5 proc. w 2021 roku >>>

Prognozy dotyczące PKB i inflacji są zgodne z opublikowanym w kwietniu Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2021-2024.

Prognoza nie uwzględnia skutków Polskiego Ładu

Jak podano w komunikacie CIR, ze względu na prace legislacyjne nad projektami Polskiego Ładu przedstawiona prognoza nie uwzględnia skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego.

Czytaj także: Polski Ład: największe projekty zawarte w programie będą nas kosztować ok. 22,5 mld zł rocznie >>>

Rząd zakłada, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022 r., a realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4 proc. i 3,7 proc.

Rząd oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r.

Ponadto - jak podano w komunikacie - wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 ma wynieść odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc.

W założeniach przyjęto, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022.

Rada Ministrów proponuje ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0 proc. w ujęciu nominalnym.

"Oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r., ustalone zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem" - napisano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: