Budżet pełen wyzwań

Komentarze ekspertów

Na rynkach panują wakacyjne nastroje. Gracze wyczekują wystąpienia J. Yellen w Jackson Hole, które jednak wcale nie musi przynieść przełomu. Stabilizacja rynków potrwa do początków września.

Na rynkach panują wakacyjne nastroje. Gracze wyczekują wystąpienia J. Yellen w Jackson Hole, które jednak wcale nie musi przynieść przełomu. Stabilizacja rynków potrwa do początków września.

Rząd przedstawił zarysy budżetu na 2017 r. Wydatki z kasy państwa mają się zamknąć kwotą 383,4 mld zł (wzrost o 14,85 mld zł, tj. 4,0 proc. w porównaniu do 2016 r.), a dochody 313,8 zł (10,3 mld, 3,3 proc.). Deficyt wyniesie zatem, według założeń, 59,3 mld zł, czyli 2,9 proc. PKB. Według resortu finansów nominalny wzrost deficytu budżetowego wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. Tymczasem w ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu.

Wzrost gospodarczy prognozuje się na 3,6 proc. r/r, a inflację CPI na 1,3 proc. r/r. Średni wzrost płac to 5,0 proc., przy 0,7 proc. wzroście zatrudnienia i 5,5 proc. spożycia gospodarstw domowych. Projekt uwzględnia całoroczne wydatki na program 500+ (23 mld zł), obniżenie wieku emerytalnego, jednorazowe ulgi dla emerytów i rencistów, zwiększone wydatki na zbrojenia i infrastrukturę drogową, podwyżki płac sektora publicznego, a także darmowe leki dla osób po 75 r.ż. Po drugiej stronie planuje się intensyfikację działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT i CIT. M.in. poprzez wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, informatyzacji kontroli ksiąg podatkowych (wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego), uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Przykładem tego typu działań jest wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego. Wzrost dochodów podatkowych ma się pojawić w związku z projektowaną nowelizacją ustawy o grach hazardowych (ma ograniczyć skalę występowania szarej strefy w sektorze gier hazardowych).

Wobec barku dużych jednorazowych dochodów jak w 2016 r. (przetarg na częstotliwości LTE) "domknięcie" budżetu ze znacząco powiększonymi zasiłkami prorodzinnymi i ulgami socjalnymi wymaga istotnego zwiększenia wpływów. Osiągnięcie założonych w ustawie, głównie poprzez uszczelnienie sytemu podatkowego, zwiększonych dochodów państwa będzie największym wyzwaniem państwa. Nie mniejszym może okazać się wypełnienie warunku przyspieszenia (względem 3,4 proc. przyjętych w 2016 r.) dynamiki wzrostu PKB oraz powrotu dodatniego wskaźnika CPI na przestrzeni całego roku. Obie wielkości są kluczowe z punktu widzenia planowanych wpływów do kasy państwa.

W kontekście ocen agencji ratingowych, a co za tym idzie, wpływu na wycenę złotego, projekt budżetu nie powinien budzić większych obaw. Ważne będą, tradycyjnie, bieżące doniesienia o realizacji ustawy oraz kształtowanie się aktywności gospodarczej w danych współbieżnych do koniunktury. Wczoraj polska waluta zachowywała się nieznacznie lepiej, niż jej odpowiedniki z krajów emerging markets.

Damian Rosiński, Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: