Bundy schronem dla inwestorów

Komentarze ekspertów

Mieszane dane o produkcji przemysłowej w strefie euro (dynamiki miesięczne zaskoczyły negatywnie, podczas, gdy dane roczne okazały się być, dzięki rewizjom, lepsze niż szacowano) prawie nie wpłynęły na wycenę niemieckich obligacji.

Mieszane dane o produkcji przemysłowej w strefie euro (dynamiki miesięczne zaskoczyły negatywnie, podczas, gdy dane roczne okazały się być, dzięki rewizjom, lepsze niż szacowano) prawie nie wpłynęły na wycenę niemieckich obligacji.

Rentowność 10Y Bunda spadała przez cały dzień za sprawą obaw o sytuację na Ukrainie, komentarzy niemieckich polityków oraz w obliczu silnego porannego spadku na giełdach. W ślad za nimi podążały 10Y papiery amerykańskie. W efekcie pod koniec dnia handlu w Europie rentowności 10Y papierów niemieckich znalazły się 5 pb. poniżej wtorkowego zamknięcia, zaś amerykańskich 4 pb. Spadek dochodowości niemieckich papierów poniżej 1,60% to wynik odwrotu od ryzyka na europejskim rynku, widoczny również w stawkach 5Y USD CDS długu krajów południa Europy, które wzrosły w środę od 3 do 14 pb.

W przypadku polskiego długu rządowego rentowności nieznacznie (o 1 pb.) wzrosły w długim końcu krzywej, przy spadku (o 3 pb.) krótkiego końca krzywej. Jednocześnie miała miejsce stabilizacja krzywej IRS. Przy czym w pierwszej części dnia rentowności obligacji rosły, by po południu skorygować prawie cały ruch. Od kilku dni widoczny jest kilkupunktowy wzrost stawek ASW polskich obligacji eurowych.

Czwartkowa publikacja danych o produkcji przemysłowej w Chinach, zaskoczyła negatywnie co wpłynęło rano na nieznaczne obniżenie dochodowości obligacji niemieckich i amerykańskich (po 1 pb. dla papierów 10Y każdego z krajów). Po południu spodziewamy się publikacji danych o sprzedaży detalicznej w USA, które mają szansę przesunąć amerykańską krzywą w górę i w konsekwencji nieco zaszkodzić niemieckim i naszym papierom. Jednak prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niskie, zważywszy napięcia polityczne w Europie i ich konsekwencje dla marż kredytowych.

Od ostatniej dekady lutego widać, że stawki ASW dla papierów walut krajowych w Europie obniżają się. W przypadku polskich 10Y redukcja ta wyniosła 10-12 pb. W przypadku papierów skarbowych 10Y krajów południa Europy spadek marż ASW wyniósł między 30 pb. dla Portugalii, a 10 pb. dla Włoch. Wraz z tym procesem następuje obniżanie się cen 5Y USD CDS w podobnej skali. Jak widać napięta sytuacja na Ukrainie przekłada się na obniżenie kosztów finansowania krajowego długu poprzez spadek marż kredytowych. Jeżeli dołożymy do tego wczorajsze komentarze niemieckich polityków sugerujących negatywne przełożenie się konfliktu na tempo wzrostu i w konsekwencji na obniżenie oczekiwanej ścieżki stóp widać, że w krótkim i średnim horyzoncie ryzyko przesunięcia krzywej dochodowości w górę maleje.

140313.pko.proc.01.400x140313.pko.proc.02.300x140313.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: