Burzyńska Grażyna

B

Grażyna Burzyńska - wicedyrektor Biura Monitoringu Zgodności w BRE Banku S.A., społeczny konsultant i reprezentant ZBP w pracach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Grażyna Burzyńska - wicedyrektor Biura Monitoringu Zgodności w BRE Banku S.A., społeczny konsultant i reprezentant ZBP w pracach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Udostępnij artykuł: