Były wiceminister prezesem zarządu Rafako

Kadry

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji powierzyła funkcję prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu po tym, jak otrzymała informację od Mariusza Zawiszy o jego rezygnacji z mandatu członka zarządu wykonywanego w funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

Logo Rafako
Fot. Rafako

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji powierzyła funkcję prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu po tym, jak otrzymała informację od Mariusza Zawiszy o jego rezygnacji z mandatu członka zarządu wykonywanego w funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

"22 stycznia 2021 roku spółka otrzymała informację od pana Mariusza Zawiszy o jego rezygnacji z mandatu członka zarządu wykonywanego w funkcji prezesa zarządu z dniem 22 stycznia 2021 roku. Jednocześnie rada nadzorcza spółki w dniu 22 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę w przedmiocie powierzenia funkcji prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi panu Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu, ze skutkiem na dzień 22 stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Skład zarządu Rafako

W związku z powyższym w skład zarządu Rafako począwszy od 22 stycznia 2021 roku wchodzą:

1. Radosław Domagalski-Łabędzki - prezes zarządu,

2. Jarosław Pietrzyk - wiceprezes zarządu,

3. Maciej Stańczuk - delegowany z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

Powodem złożenia rezygnacji przez pana Mariusza Zawiszę jest odwołanie w dniu 22 stycznia 2021 roku wiceprezesa zarządu ds. finansowych, co w jego ocenie negatywnie wpływa na możliwość prowadzenia spraw spółki.

- czytamy dalej.

Czytaj także: Mariusz Zawisza nowym prezesem Rafako >>>

Wcześniej w piątek, 22 stycznia br., Rafako poinformowało, że rada nadzorcza spółki odwołała z zarządu wiceprezes Ewę Porzucek i oddelegowała ze swojego składu Macieja Stańczuka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy.

"Dokonane zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego, bardzo istotnego etapu realizacji procesu dotyczącego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki. To w najbliższym okresie priorytetowy proces, którego realizacja, we współpracy z dotychczasowym największym akcjonariuszem Rafako i wybranym wspólnym doradcą, jest kluczowa dla przyszłości Rafako" - podkreślono w komunikacie.

Zadania nowego prezesa

Rafako wskazało, że zadaniem nowego prezes będzie m.in. "odbudowanie zaufania do spółki oraz relacji z kluczowymi kontrahentami".

"Oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu Maciej Stańczuk odpowiadał będzie za proces pozyskania inwestora strategicznego. Wiceprezes Jarosław Pietrzyk - jak dotychczas - będzie odpowiedzialny za obszar związany z realizacją kontraktów" - wymieniono dalej.

Spółka wskazała, że "dwa najbardziej kluczowe zadania w perspektywie kilku ostatnich miesięcy udało się Rafako zrealizować z sukcesem". W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie. W styczniu br. sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które aktualnie oczekuje na uprawomocnienie się.

"Te dwa pozytywne zdarzenia pozwalają zintensyfikować proces związany z pozyskaniem inwestora strategicznego dla spółki, w ramach zastąpienia dotychczasowego największego akcjonariusza, PBG S.A. w restrukturyzacji, posiadającego pakiet ponad 33% akcji Rafako" - napisano w komunikacie.

"Przed nami duże wyzwanie, ale zrobimy wszystko, aby spółka o takim potencjale i doświadczeniach na polskim rynku energetycznym, współpracująca z blisko 800 podwykonawcami i dostawcami, z czego 88% stanowią polskie przedsiębiorstwa, powróciła, przy wsparciu nowego inwestora, do dynamicznego rozwoju. Strategiczny inwestor powinien nie tylko zastąpić dotychczasowych akcjonariuszy, ale też dokapitalizować Rafako. Jesteśmy zdeterminowani, by proces pozyskiwania inwestora istotnie zdynamizować i wierzymy jego powodzenie" - skomentował członek zarządu Maciej Stańczuk, cytowany w materiale.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: