BZ WBK: EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego banku do pozytywnej

Z rynku

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu kredytowego Banku Zachodniego WBK do "pozytywnej" ze "stabilnej", utrzymując jednocześnie rating na dotychczasowym poziomie BBB+.

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu kredytowego Banku Zachodniego WBK do "pozytywnej" ze "stabilnej", utrzymując jednocześnie rating na dotychczasowym poziomie BBB+.

#EuroRating: podwyższenie perspektywy ratingu Banku Zachodniego #WBK związane jest przede wszystkim z systematycznie poprawiającą się pozycją kapitałową banku #BZWBK #rating #banki #BankZachodniWBK @BankZachodniWBK

"Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Zachodniego WBK związane jest przede wszystkim z systematycznie poprawiającą się pozycją kapitałową banku, skutkującą wzrostem współczynników kapitałowych, których poziom EuroRating ocenia obecnie jako wysoki i bezpieczny. Na malejące ryzyko kredytowe banku wpływa również obniżający się w ciągu ostatnich trzech lat udział kredytów nieregularnych (NPL) oraz stosunkowo wysokie pokrycie tych kredytów rezerwami. Do czynników pozytywnych agencja zalicza także stale wysoką i dodatkowo poprawiającą się w ostatnich kwartałach rentowność banku" - czytamy w komunikacie.

Przejęcie części działalności banku Deutsche Bank Polska

EuroRating wskazał, że na sytuację finansową BZ WBK pewien wpływ będzie miała finalizacja w ciągu najbliższych kwartałów przejęcia części działalności banku Deutsche Bank Polska (z wyłączeniem kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych oraz kredytów korporacyjnych).

"Ponieważ jednak skala przejmowanych aktywów nie jest duża w stosunku do dotychczasowej działalności BZ WBK, a także z uwagi na fakt, że przejęcie jest w 80 procentach finansowane emisją nowych akcji, agencja ocenia, że transakcja ta nie powinna osłabić wskaźników finansowych banku przejmującego" - czytamy dalej.

Znaczenie polityki dywidendowej banku

Na kształtowanie się poziomu ratingu BZ WBK w przyszłości, oprócz tempa rozwoju działalności operacyjnej, istotny wpływ będzie miała również realizowana przez bank polityka dywidendowa, podkreślono.

Pozytywne perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia ratingu kredytowego nadanego BZ WBK w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie wyższe niż 1:3.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: