BZ WBK kupił część Deutsche Bank Polska głównie dla private bankingu

Z rynku

Głównym czynnikiem, przemawiającym za nabyciem przez Bank Zachodni WBK wydzielonej działalności Deutsche Bank Polska - oprócz ceny - był segment private banking.

Głównym czynnikiem, przemawiającym za nabyciem przez Bank Zachodni WBK wydzielonej działalności Deutsche Bank Polska - oprócz ceny - był segment private banking.

Podobno #BZWBK zdecydował o zakupie części #DBPL głównie dla private bankingu

- To była idee fixe prezesa Michała Gajewskiego od samego początku, by mieć silną bankowość private banking w BZ WBK i wzmocnić bank w tym segmencie. To przejęcie zapewni bankowi nie tylko zwiększenie liczby zamożnych klientów, ale także transfer wiedzy i doświadczenia doradców. Ten element transakcji - obok ceny, oczywiście - był kluczowy - powiedziała osoba zbliżona do transakcji.Podkreśliła, że nie bez znaczenia dla rozwoju biznesu BZ WBK jest fakt, iż będzie mógł także wykorzystać model otwartej architektury Deutsche Bank Polska i zaoferować dodatkowe produkty swoim klientom private banking.

Liczą się relacje doradców z klientami

- Relacje doradców z klientami, a przede wszystkim ich wysoki profesjonalizm są niekwestionowaną wartością dodaną zawartej umowy. Ta część działalności Deutsche Bank Polska jest siłą, która wzbogaci i wzmocni dotychczasową strategię biznesową Banku Zachodniego WBK - powiedział prezes BZ WBK Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.Deutsche Bank Polska oferował (na koniec ub. r.) usługi bankowości detalicznej oraz private banking, a także MSP poprzez sieć 113 placówek ( w tym 3 własne), 4 centra private banking oraz 13 centrów bankowości biznesowej (MSP). Sieć zewnętrzna składała się z 265 wyłącznych agentów, 228 doradców sprzedaży mobilnej oraz 1 559 pośredników.

Cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1,29 mld zł

BZ WBK podał dziś w prezentacji, że transakcja umożliwi bankowi znaczącą poprawę swojej pozycji w rosnącym segmencie private banking oraz w segmencie klientów zamożnych dzięki 91 tys. klientów oraz wolumenowi biznesu na poziomie 16,7 mld zł (dane na koniec 2016 r.) W ocenie banku, wzrost zamożności w Polsce będzie napędzał rozwój private banking i usług dla zamożnych klientów, a klienci biznesowi - w efekcie pozytywnego sprzężenia - są jednocześnie lub mogą zostać klientami private banking lub znaleźć się w grupie klientów zamożnych .BZ WBK podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1,29 mld zł. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: