BZ WBK modernizuje infrastrukturę sieciową w swoich oddziałach

Z rynku

Po to by oferować nowoczesne produkty za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej w jednej z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich (ok. 800) BZ WBK modernizuje infrastrukturę sieciową w swoich oddziałach w ramach kontraktu z firmą Huawei. Projekt realizuje firma Talex – jeden z partnerów producenta w Polsce.

Po to by oferować nowoczesne produkty za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej w jednej z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich (ok. 800) BZ WBK modernizuje infrastrukturę sieciową w swoich oddziałach w ramach kontraktu z firmą Huawei. Projekt realizuje firma Talex – jeden z partnerów producenta w Polsce.

BZ WBK podaje, że powodem rozpoczęcia projektu była m.in. chęć wymiany urządzeń sieciowych, na które wygasło wsparcie techniczne, wycofanie analogowych central telefonicznych z oddziałów oraz zbudowanie jednolitej platformy telefonicznej, którą łatwo można zarządzać. - Projekt modernizacji infrastruktury sieciowej i migracji stacjonarnej telefonii analogowej na telefonię IP zakładał wymianę infrastruktury sieciowej w oddziałach i Centrach Wsparcia Biznesu BZ WBK. Wprowadza też platformę telefonii IP w sieci placówek – wyjaśnia Adam Leoszkiewicz, właściciel biznesowy projektu, Departament Dostarczania Usług IT, Obszar Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK.- Poza wymaganiami technicznymi – odnoszącymi się do standardów banku – oczekiwaliśmy zunifikowanej platformy, kilkuletniego okresu wsparcia producenta – gwarantującego nam wymianę uszkodzonych urządzeń – oraz uaktualnienia oprogramowania systemowego zakupionych przełączników i routerów – dodaje. .

Zakres projektu realizowanego wspólnie z firmami Huawei i Talex obejmował dostarczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia migracji na telefonię IP oraz modernizacji infrastruktury sieciowej w BZ WBK, przeprowadzenie procesu migracji telefonii analogowej na telefonię IP w placówkach banku, modernizację infrastruktury sieciowej w oddziałach BZ WBK, wycofanie niewspieranego sprzętu sieciowego i kilkuset starych analogowych central telefonicznych PBX.Patryk Nowakowski, CIO w Banku Zachodnim WBK przypomina, że projekt instalacji nowych routerów i przełączników Huawei w placówkach rozpoczął się zimą 2015 roku. - Z perspektywy ostatniego pół roku mogę powiedzieć, że wymiana urządzeń sieciowych postępuje bardzo sprawnie i nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie naszych oddziałów. Dodatkowo nowe rozwiązanie jest bardziej efektywne kosztowo. Jest także lepiej dostosowane do planowanej migracji naszej infrastruktury telekomunikacyjnej do technologii IP. Konsolidacja sieci telekomunikacyjnej i IT to zaś kolejne oszczędności dla naszego banku. 

Ciekawym pomysłem wydaje się też rezygnacja z tradycyjnych łączy na rzecz telefonii IP Projekt przewiduje instalację nowych urządzeń sieciowych (przełączniki i routery) firmy Huawei w oddziałach banku BZ WBK. Jednocześnie we wszystkich oddziałach wprowadzana jest telefonia IP. - W procesie implementacji wspiera nas firma integracyjna Talex, partner Huawei. Do jej zadań należy m.in. instalacja urządzeń w oddziałach oraz walidacja całego rozwiązania. Dotyczy to zarówno urządzeń sieciowych, jak i telefonów IP. Jednocześnie – w trakcie wizyty w oddziale – migrowana jest dotychczasowa numeracja telefoniczna na SIP Trunk operatora. W efekcie likwidowane są lokalne łącza telefoniczne – dodał Leoszkiewicz.Warto dodać, że zastosowane przełączniki Huawei współpracują z telefonami IP innych producentów, z których korzysta bank (zasilane są z przełączników Huawei dzięki technologii Power over Ethernet).

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: