BZ WBK z faktoringiem w linii wieloproduktowej dla firm

Bankowość

W ramach linii wieloproduktowej Klienci firmowi Banku Zachodniego WBK mogą teraz korzystać także z faktoringu należności. Włączenie tej usługi do dotychczasowego pakietu produktów w Multilinii jest unikalne na rynku usług bankowych dla przedsiębiorstw.

Linie wieloproduktowe są standardowym elementem oferty banków dla firm, ale poszczególne banki bardzo różnią się między sobą w zakresie jakości oferowanego rozwiązania czy liczby produktów, które mogą zostać nim objęte. Już przed wdrożeniem faktoringu, linia wieloproduktowa Banku Zachodniego WBK (Multilinia) obejmowała bardzowiele produktów finansowania kapitału obrotowego, w tym kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, kredyt na inkaso, limit na akredytywy oraz limit na gwarancje. – Ze względu na dostępność wszystkich głównych narzędzi finansowania handlu zagranicznego, Multilinia będzie szczególnie ciekawą opcją dla eksporterów i importerów. Dokładając faktoring zaoferowaliśmy jedną z najbardziej kompleksowych i elastycznych – jeśli nie najbardziej elastyczną – linię wieloproduktową na polskim rynku – mówi Andrzej Fürstenberg, dyrektor departamentu rozwoju produktów i wsparcia operacyjnego Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK.

Elastyczność linii wieloproduktowej Banku Zachodniego WBK polega na tym, że może być ona wykorzystywana przez wszystkie lub wybrane podmioty z grupy kapitałowej, można w nią włączyć dowolną liczbę produktów i może być ona otwierana dla różnych walut. – Konfiguracja może być dowolna, uwzględniająca specyfikę biznesową klienta, a więc przykładowo grupa kapitałowa otwierając Multilinię może zadecydować, że dana spółka może wykorzystać określoną część całego limitu wyłącznie na konkretne produkty np. kredyt obrotowy i faktoring i tylko w EUR, podczas gdy druga spółka ma możliwość korzystania z limitów na gwarancje i akredytywy w PLN, USD, EUR i GBP, a trzecia ma do dyspozycji pozostałą część limitu Multilinii i może ją wykorzystać na dowolne produkty w USD – mówi Andrzej Fürstenberg.

Ekspert Banku Zachodniego WBK jest przekonany, że włączenie faktoringu do Multilinii jest rozwiązaniem, które przedsiębiorcy już zaczęli doceniać. Szczególnie sprawdza się ono w sytuacji, gdy firma przeprowadza dużo transakcji z bardzo różnymi kontrahentami. Wtedy można szybko podejmować decyzję o skorzystaniu z faktoringu w odniesieniu do wybranych faktur, co w przypadku odrębnych umów faktoringowych wiązałoby się za każdym razem z dodatkowymi formalnościami.

– W ramach Multilinii przyznajemy płynne sublimity na poszczególne produkty bankowe oraz wyodrębniony stały limit dla faktoringu z regresem lub bez regresu – dodaje Andrzej Fürstenberg. Multilinia dostępna jest przez rok, a po tym czasie można ją odnowić. Zabezpieczenia ustalane są indywidualnie w odniesieniu do wysokości limitu, przy czym limit jest odrębny dla produktów bankowych, a oddzielny dla faktoringu.

Źródło: BZ WBK

Udostępnij artykuł: