BZ WBK: zysk netto wzrósł do 2 213 mln zł w 2017 r.

Z rynku

Bank Zachodni WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Siedziba Banku Zachodniego WBK w Warszawie
By Bank Zachodni WBK (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Bank Zachodni WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BZWBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. #banki

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 213,05 mln zł w porównaniu z 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej."W 2017 roku zysk brutto Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 3,3 mld zł, zanotowaliśmy wzrost dochodów z działalności podstawowej, a wartość naszych aktywów przekroczyła 152 mld zł. Mamy silną pozycję kapitałową, spełniająca wymogi regulacyjne. Utrzymaliśmy ścisłą kontrolę nad kosztami, których poziom r/r nie zmienił się pomimo inwestycji w przyszłość i rozwój Grupy, wskaźnik koszty do dochodów (C/I) za 2017 rok wyniósł 43,4%. W 2017 roku zdecydowaliśmy się na wypłatę dywidendy z zatrzymanego zysku w wysokości 5,4 zł na akcję. Ponadto z sukcesem przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego o równowartości 150 mln dolarów, wypłaconego w euro, w formie zielonych obligacji. Była to pierwsza operacja tego typu przeprowadzona przez polski bank" - napisał prezes BZ WBK Michał Gajewski w liście do akcjonariuszy.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 276,9 mln zł wobec 4 770,37 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 013,13 mln zł wobec 1 914,72 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku wyniosły 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

Aktywa razem banku wyniosły 152,67 mld zł na koniec 2017 r. wobec 150,10 mld na koniec 2017 r."W 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK S.A. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju, umacniając swoją pozycję w ścisłej czołówce polskiej bankowości. Pozytywne wyniki finansowe wskazują, że przyjęte przez nas kierunki działań były słuszne. Po raz kolejny wyznaczaliśmy nowe standardy w zakresie budowania relacji z klientami oraz tworzenia innowacyjnych produktów bankowych. Aktywnie kształtujemy również strukturę polskiego sektora bankowego, wspierając procesy konsolidacyjne, czego symbolem jest zamiar włączenia do Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska S.A. Transakcja wzmocni naszą dotychczasową pozycję na krajowym rynku bankowym oraz stworzy nowe możliwości rozwoju Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. w kolejnych latach, m.in. w obszarze private banking oraz business banking" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: