CAła wiedza o bankowości dla najmłodszych

BANK 2016/12

Dziecko, kończąc pierwszy etap edukacyjny, powinno dostrzegać znaczenie pieniędzy, bo przecież będzie posługiwało się nimi przez całe życie. Są one niezbędne w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pieniądze często są też środkiem do osiągania konkretnych celów. W jaki sposób rozwijać w dziecku inteligencję finansową? Credit Agricole ma na to pomysł.

Dziecko, kończąc pierwszy etap edukacyjny, powinno dostrzegać znaczenie pieniędzy, bo przecież będzie posługiwało się nimi przez całe życie. Są one niezbędne w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pieniądze często są też środkiem do osiągania konkretnych celów. W jaki sposób rozwijać w dziecku inteligencję finansową? Credit Agricole ma na to pomysł.

Wsparcie rozwoju edukacji finansowej wśród najmłodszych to jeden z celów społecznie zaangażowanego biznesu, który postawił sobie bank Credit Agricole. Działaniem, poprzez które go realizuje, jest społeczna kampania edukacyjna „Bank z klasą. CAła wiedza bankowości”.

Autorski program banku skierowany jest do najmłodszych uczniów publicznych szkół podstawowych w całej Polsce. Inicjatywa nie ma charakteru sprzedażowego, jest natomiast potwierdzeniem wizerunku Credit Agricole jako instytucji przyjaznej, odpowiedzialnej i wrażliwej na potrzeby najbliższego otoczenia. Bank uruchomił kampanię w 2011 r. Przez 5 lat jej trwania „Bank z klasą” dotarł do ok. 90 publicznych szkół podstawowych w 50 polskich miastach, czyli do niemal 190 nauczycieli, a dalej prawie 4800 uczniów i ich 9600 rodziców.

Siłą napędową projektu są pracownicy banku. Do tej pory w programie wzięło udział ok. 119 z nich. To oni – jako wolontariusze – prowadzą zajęcia z wiedzy o finansach, bankowości i przedsiębiorczości z uczniami klas ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: