Carney wystąpił po raz pierwszy

Komentarze ekspertów

Dla inwestorów, pokładających zaufanie w brytyjskiej walucie, środa była dniem kolejnych ważnych odczytów. Jeszcze przed południem opublikowano raport dotyczący inflacji w II kwartale.

Dla inwestorów, pokładających zaufanie w brytyjskiej walucie, środa była dniem kolejnych ważnych odczytów. Jeszcze przed południem opublikowano raport dotyczący inflacji w II kwartale.

Po raz pierwszy wystąpił również nowy szef BoE - Mark Carney, który przedstawił tzw. forward guidance, będący deklaracją w sprawie polityki monetarnej Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, wysokość tamtejszych stóp procentowych ma zostać utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0.5% do czasu, aż stopa bezrobocia nie spadnie do 7%. Zdaniem ekspertów nie nastąpi to jednak przed III kwartałem 2016 r. Nowe dane napłynęły wczoraj również zza Odry. Dynamika niemieckiej produkcji przemysłowej wzrosła w czerwcu o 2.4% m/m. Z kolei za Oceanem opublikowano informacje dotyczące sytuacji na amerykańskim rynku nieruchomości - wartość złożonych wniosków o kredyty hipoteczne w USA wyniosła w ostatnim tygodniu 0.2%.

Dzisiejsza sesja została zdominowana przez informacje płynące z Dalekiego Wschodu. W Chinach opublikowano dane dotyczące handlu zagranicznego. Rano odbyła się, kończąca dwudniowe posiedzenie BoJ, konferencja prasowa - nie zapowiedziano jednak  wprowadzenia żadnych istotnych zmian w dotychczasowej polityce monetarnej. W Europie raport miesięczny opublikuje jeszcze ECB, natomiast popołudniu z USA napłyną informacje o sytuacji na tamtejszym rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: