Caspar TFI z nowym członkiem zarządu

Kadry

Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych powiększył się o jedną osobę. Jest nią Łukasz Marach - zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich.

0001

Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych powiększył się o jedną osobę. Jest nią Łukasz Marach - zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich.

Łukasz Marach ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny). Współpracował z Biurem Konsultingowym Caspar TFI tej uczelni oraz podjął pracę w BZ WBK AIB Asset Management S.A. na stanowisku analityka finansowego. W 2009 roku został młodszym zarządzającym, a od marca 2010 zarządzał funduszami Lukas Dynamiczny Polski oraz Lukas Akcji Nowej Europy.

W Caspar Parasolowym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Łukasz Marach zarządza subfunduszami Caspar Akcji Polskich i Caspar Akcji Tureckich oraz współzarządza subfunduszem Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W 2011 roku uzyskał tytuł CFA (Dyplomowany Analityk Finansowy) przyznawany przez CFA Institute.

"Łukasz znakomicie radzi sobie jako zarządzający, co udowodnił zwłaszcza w ubiegłym roku, gdy Caspar Akcji Polskich był jednym z dwóch najlepszych funduszy na rynku. Ma też spory potencjał menadżerski i stąd decyzja o powierzeniu mu funkcji członka Zarządu Caspar TFI SA" - tłumaczy Leszek Kasperski, prezes tej spółki.

Łukasza Marach będzie nadal kontynuował zarządzanie subfunduszami.

Źródło: www.psg.pl

Udostępnij artykuł: