Komentarze ekspertów

Po wzrostach polskie rentowności stabilne, czekamy na impuls na rzecz…powrotnego odreagowania…

09.02.2013 09:00

Rada Polityki Pieniężnej choć nie zmieniła nastawienia w prowadzonej polityce, a tylko usunęła ze swojej komunikacji pewną wariację na temat dobrze znanego z posiedzeń Europejskiego Banku Centralnego tzw. pre-commitment, doprowadził jednak do lekkiej rewizji nastawienia rynku do średnioterminowych działań RPP i zwrócenia się większości stawek rynkowych na północ. Lejtmotywem wypowiedzi prezesa M.Belki była w środę "reasumpcja", a w komentarzach pojawiła się niepewność dotycząca niewinnego w gruncie sformułowania "wait-and-see"; obu nie można się bać, ale oba rzeczywiście oznaczają, że to, co obecnie wie RPP o gospodarce, zostało już uwzględnione w 100 punktowym ruchu stóp procentowych w dół. Czytaj więcej...
RPP pozostawiła otwartą przestrzeń dla obniżek stóp

08.02.2013 13:00

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w lutym o 25 pb (podczas lutowego głosowania nie uczestniczyła Zyta Gilowska). Tym samym podstawowa stopa referencyjna spadnie do poziomu 3,75%. Sama decyzja pozostała jednak bez wpływu na notowania instrumentów na rynku stopy procentowej. Czytaj więcej...Decyzja Rady nie wpłynęła znacząco na wartość złotego

08.02.2013 13:00

Środa na rynku EUR/USD upłynęła pod znakiem kontynuacji korekty spadkowej (z poziomu 1,3711) choć  poziom 1,35 w dalszym ciągu wydaje się być barierą psychologiczną, która wyhamowuje dynamikę spadku kursu, przez co w ostatnich dniach rynek oscyluje wokół tego poziomu. Główną tego przyczyną jest wyczekiwanie rynku na dalszy rozwój wypadków, przede wszystkim na czwartkową decyzję EBC odnośnie stóp procentowych oraz komentarz do niej. Czytaj więcej...

Rok 2012 dla rynku nieruchomości

11.01.2013 14:58

Rok 2012 dla rynku nieruchomości był czasem istotnych zmian. Ich powodem była trudna sytuacja makroekonomiczna w Europie, spadające tempo wzrostu gospodarczego w kraju, jak również nowe regulacje prawne wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego wpływające w znacznym stopniu na zdolność kredytową Polaków. Czytaj więcej...


Fiskalny klif po polsku

23.12.2012 05:00

Choć w Polsce nie grozi automatyczne zwiększenie podatków i cięć wydatków, to możemy mieć do czynienia z podobnym mechanizmem. Powodem jest to, że może się okazać iż budżet skonstruowano w oparciu o zbyt optymistyczne założenia. Czytaj więcej...


Rynek stopy procentowej

22.12.2012 11:00

Na koniec I kw. 2013 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich 2-letnich obligacji skarbowych do 3,00% i 10-letnich do 3,60%. W dalszej części roku przewidujemy ich umiarkowany wzrost, nieznacznie przekraczający poziomy z końca 2012 r. Czytaj więcej...


Rynek walutowy

22.12.2012 11:00

W 2013 roku spodziewamy się umocnienia euro wobec dolara oraz aprecjacji złotego wobec obu tych walut. Głównymi przesłankami takiego scenariusza są: wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD sugerujące silne wzrosty eurodolara w perspektywie 2013 roku; negatywne oddziaływanie nielimitowanej i niesterylizowanej ekspansji ilościowej Fed-u (QE3) na równowagę baz monetarnych Fed/EBC i tym samym wartość dolara wobec euro, przy niewielkim ryzyku jej zakończenia przed końcem 2013 roku; dominacja efektu risk off na globalnych rynkach finansowych w dalszej perspektywie 2013 roku (w wyniku kumulacji ekspansji ilościowych głównych banków centralnych) nad efektami spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Czytaj więcej...


Komornicy zajmują miliony kont

22.12.2012 05:00

Zablokowane konto, zajęte wynagrodzenie - czyli komornik w akcji. Zajęcia komornicze rachunków bankowych zdarzają się coraz częściej. Liczba zajęć komorniczych kont bankowych oraz wynagrodzeń rośnie w błyskawicznym tempie. Gdy w 2007 r. tego typu spraw było niecałe  1,3 mln, w 2010 r. przekroczyły liczbę 2,7 mln, a już w zeszłym roku 3,7 mln. Czytaj więcej...


Rynek akcji

21.12.2012 21:12

W przyszłym roku spodziewamy się podtrzymania pozytywnej koniunktury na rynkach akcji, choć w mniejszej skali niż w bieżącym. Prognozujemy wzrost WIG do 50 tys. pkt. Zakładamy kontynuację ekspansywnej polityki monetarnej głównych banków centralnych, która będzie wspierać proces przywracania równowagi makroekonomicznej oraz skłaniać inwestorów do poszukiwania wyższych stóp zwrotu wśród aktywów ryzykownych. Czytaj więcej...Sytuacja na rynkach finansowych

20.12.2012 13:00

Za nami kolejny etap rajdu św. Mikołaja na najważniejszych giełdach świata. Podobnie jak w minionych tygodniach sesja poniedziałkowa ustawiła nastroje na cały tydzieo. Znowu mieliśmy świetny pretekst do gry, którym było posiedzenie FED-u. Ben Bernanke i tym razem nie zawiódł inwestorów i mamy kolejny krok w luzowaniu polityki monetarnej. Czytaj więcej...Zmiany w Kodeksie pracy pomogą utrzymać miejsca pracy

18.12.2012 13:00

 Na forum Trójstronnej Komisji trwają konsultacje nad reformą Działu VI Kodeksu pracy, dotyczącego czasu pracy. Chodzi m.in. o uelastycznienie rozliczania czasu pracy, czemu będzie służyć m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy. W tym tygodniu padły ze strony rządzących dwie ważne deklaracje, dotyczące planowanych zmian w Kodeksie pracy. Wychodzą one naprzeciw zgłaszanym od dłuższego czasu postulatom Związku Pracodawców Business Centre Club. Czytaj więcej...


Strona 248 z 249« Pierwsza...102030...245246247248249
X